Grønlandsportalen

Greenland Mineral Resources Portal er indgangsportalen, som giver adgang til et væld af oplysninger om geologi og mineralske råstoffer i Grønland.

Grønlandsportalen giver adgang til geologiske kort i forskellige skalaer, geofysiske og geokemiske data, flyfotografier, feltobservationsdata og oplysninger om de geologiske miljøer. Søgningen af data foregår via et interaktivt GIS-kort, og man har også adgang til frigivne selskabsrapporter, GEUS' publikationer, beskrivelser af mineralforekomster og analyser af prøver fra den borgerbaserede mineraljagt i Grønland, Ujarassiorit.

Portalen giver adgang til søgning i flere underliggende databaser, og man kan inspicere søgeresultater via metadata og pdf-filer. Mange data kan downloades via webshoppen, som er tilknyttet portalen. 

Grønlands Selvstyre og GEUS driver i fællesskab Greenland Mineral Resources Portal.

Tjerk Heijboer
Systemudvikler
Geologisk Datacenter
Telefon91333983