Dokumentation

På denne side kan du finde oplysninger om kodelister, fejlmeddelelser, brugerstyring og PCJupiterXL datamodellen

Kodelister

Her kan du se Jupiter databasens tabeller og kodelister.
Det er de samme koder som der bruges i Jupiter, PCJupiter og PCJupiterXL. Alle koderne er også med i PCJupiter / PCJupiterXL delmængder (i tabellerne Code og CodeType).

Liste over sammenhængen mellem STANDAT, StanLab stoffer og deres tilhørende enheder

Fejlmeddelelser

Jupiter giver forskellige fejlmeddelelser, når en læsning eller skrivning ikke lykkes. Se forklaring af fejlbeskeder på siden Fejlmeddelelser.

Vejledning om indberetning af vandforsyningsdata

Se Miljøstyrelsens vejledning i indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata – Jupiter vejledningen

Brugerstyring

Adgangen til Jupiter styres af Miljøportalens brugerstyring. Brugerne kan få forskellige roller der giver adgang til opdatering af forskellige områder af databasen. Disse roller tildeles lokalt (f.eks. af kommunens it-ansvarlige). Følgende roller kan pt. bruges ved opdatering af Jupiter:

 1. Drikkevandskemi_Godkend
 2. Grundvandskemi_Godkend
 3. Gebyradministration
 4. Pejler
 5. Vandressourcer
 6. Vandvaerksbestyrer
 7. BBoring

Disse roller giver adgang til:

 1. Godkendelse af drikkevandskemianalyser (drikkevandskontrol) indberettet af laboratorier til Jupiter indenfor egen administrativ enhed
 2. Godkendelse af grundvandskemianalyser (boringskontrol / overvågningsdata) indberettet af laboratorier til Jupiter indenfor egen administrativ enhed
 3. De opdateringer der er nødvendige for at kunne beregne gebyrer for indvinding af vand inden for egen kommune
 4. Indtaste nye pejlinger og redigere pejlinger der ejes af egen administrativ enhed
 5. Redigering af oplysninger om vandressourcer inden for egen kommune
 6. Indtastning af pejlinger og oppumpede vandmængder inden for egen kommune
 7. Indtastning af boringer, boringsopbygning/-teknik, geologi/lithologi, lokaliteter og prøvesteder

Download regneark der beskriver hvilke tabeller der kan opdateres eksternt samt hvilke(n) rolle(r) det kræver.

Datamodel (til Web Services 1.2)

Kontakt

Martin Hansen

Chefkonsulent
Data og IT
Telefon+45 91333975