Upload af data

Data på de forskellige udvekslingsformater kan uploades og indlæses i GERDA-databasen.

Data på PCGerda-format og data på LAS-format samt seismikdata (SEG-Y-format) uploades ved, at data-filen overføres (evt. i zippet form) til GERDA-serveren vha. en web-side. Derefter kører der et eller flere programmer på GERDA-serveren, som indlæser data i databasen. Uploadsiderne kan tilgås ved klik på et af følgende links:

Før man kan uploade data til GERDA-databasen, skal man registreres som dataleverandør. Dette sker ved henvendelse til gerda@geus.dk.

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner mht. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet særskilt på siden Nomenklatur.

GERDA-postkassen