GEUS Bulletin (2003 – i dag)

Geological Survey of Denmark and Greenland er et fagfællebedømt, open access tidsskrift som er skrevet til et internationalt publikum. Det er udgivet af GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Siden 2003 har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland publiceret geovidenskabelige artikler, monografier og kortbeskrivelser over Danmark, Grønland og den arktiske region i GEUS Bulletin.

Tidsskriftet er diamond open access, hvilket vil sige at det er frit tilgængeligt både at læse og publicere i.

GEUS Bulletin er financieret af GEUS.

Tidligere udgivelser

Inden sammenlægningen af the Geological Survey of Denmark (DGU) og Geological Survey of Greenland (GGU) i 1996 blev en række tidligere udgivelser publiceret.

Disse inkluderer:

  •        Geology of Denmark Survey Bulletin (1991–2001)
  •        Geology of Greenland Survey Bulletin (1997–2002)
  •        Grønlands Geologiske Undersøgelse Bulletin (1948–1996)
  •        Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport (1964–1996)
  •        DGU Series (A–D; 1971–1995)
  •        DGU Række (1–5; 1893–1983)

Alle udgivelser er frit tilgængelige på www.geusjournals.org. 

Catherine Jex
Chefredaktør
Presse og Kommunikation