Vi, de jordbundne – Glimt af GEUS gennem 125 år

Gå på opdagelse i GEUS’ historie og få mange spændende skildringer fra den spæde begyndelse i Danmark til det udfordrende feltarbejde i Grønland. I forbindelse med GEUS’ 125-års jubilæum udgav vi bogen 'Vi, de jordbundne' med glimt fra vores historie, som går helt tilbage til 1888, og nu kan uddrag af bogen opleves online lige her.

Den systematiske udforskning af geologien i Danmark og Grønland er i over 130 år blevet varetaget af GEUS. 

I de mange år har vi leveret viden til samfundet for at sikre rent drikkevand og et godt miljø og for at fremme en rentabel og bæredygtig udnyttelse af byggematerialer, mineraler, olie og gas og varme i undergrunden.

På denne hjemmeside kan du læse om, hvordan det hele startede, og om hovedtrækkene af arbejdet fra 1888 til 2013, hvor GEUS kunne fejre 125-års jubilæum. Det er også historien om udviklingen af institutionen, som var nødvendig for at kunne løse opgaverne.

Samfundets behov sætter dagsordenen

Både i Danmark og Grønland startede vores geologer med at lave geologiske kort, som viser, hvordan geologien er skruet sammen, og frem til 1987 omfattede arbejdet også geologiske undersøgelser på Færøerne.

Opgaverne har været forskellige igennem tiden. Mens undergrunden forbliver nogenlunde konstant, så ændrer de teknologiske muligheder, og dermed samfundets behov for geologisk viden, sig hele tiden.

I GEUS' barndom var råstoffer som mergel, brunkul, tørv, ler og grus af stor betydning. I dag er det i langt højere grad rent drikkevand, energiforsyning, klimatilpasning og tilgængeligheden af råstoffer, der sætter dagsordenen.

Redigering: Jens Morten Hansen og Henrik Højmark Thomsen

Billedvalg: Henrik Højmark Thomsen

For enkelte billeder har det været umuligt at finde frem til den retmæssige indehaver af ophavsretten.

Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det utilsigtet.

Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Journalister: Rolf Haugaard Nielsen og Morten Andersen

Skrive- og styregruppemedlemmer: Jens Morten Hansen (formand), Henrik Højmark Thomsen, Karsten Secher, Peter Gravesen og Erik Thomsen.

Tekst og billeder er baseret på uddrag fra bogen: Vi de jordbundne – Glimt af GEUS gennem 125 år (1888-2013). 

Bogen blev udgivet i april 2013 i forbindelse med GEUS´ 125-års jubilæum.

GEUS bliver født i 1995

GEUS blev til i 1995, da de to institutioner Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) blev fusioneret. Det var to institutioner med mange år på bagen.

GGU, som havde ansvaret for statens geologiske udforskning af Grønland, blev således oprettet i 1946, og DGU's historie strækker sig helt tilbage til 1888, hvor institutionen startede statens systematiske undersøgelser af Danmark.