GeoScience – en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

Inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

GeoScience er en fællesudgivelse fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet, der alle er parter i Geocenter Danmark, og er skrevet af forskere tilknyttet de tre institutioner. Bogen kan frit downloades i pdf-format.

Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi, kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, også i det langsigtede perspektiv.

Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene Geoviden og Geologisk Nyt, og herfra kan der hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng.

Download kapitler

forside til "jordens fremtid"

Kapitel 1 - Jordens fremtid
Af Henning Sørensen

 

forside til "Processerne i jordens indre"

Kapitel 2 - Processerne i jordens indre
Af Hans Thybo og Lars Nielsen

 

forside til "Vulkaner hvorfor smelter jorden?"

Kapitel 3 - Hvorfor smelter jorden?
Af Paul Martin Holm og Lotte Melchior Larsen

 

forside til "Overvågning af landbrug og miljø i Sahel"

Kapitel 9 - Overvågning af landbrug og miljø i Sahel
Af Kjeld Rasmussen, Rasmus Fensholt og Silvia Huber

 

forside til "megabyer"

Kapitel 11 - Megabyer
Af Christian Wichmann Matthiessen

 

forside til "vand - den vigtigste ressource"

Kapitel 12 - Vand - Den vigtigste ressource
Af Erik Nygaard og Torben O. Sonnenborg

forside til "Danmark i de seneste 35.000 år"

Kapitel 13 - Danmark i de seneste 35.000 år
Af Michael Houmark-Nielsen, Johannes Krüger og Kurt Henrik Kjær

 

forside til "klima"

Kapitel 16 - Klima - processer og sammenhænge
Af Marit-Solveig Seidenkrantz

 

""

Download Bogen

Andre Oplysninger

Redaktør: Carsten Broder Hansen

Omfang: 132 sider

Udgivet: April, 2013

ISBN 978-87-995905-1-3

GeoScience er udleveret gratis som klassesæt til danske gymnasier. De tre udgivende institutioner har omfattende tilbud om klassebesøg, studiepraktik og meget mere. Du kan læse mere om mulighederne på: