GEUS' arbejde i udviklingslandene 1995-2013

GEUS har i mange år overført geologisk viden til udviklingslandene

Sidst i 1990’erne var der et politisk ønske om at øge spredningen af viden fra statens institutioner til udviklingslande som en del af Danmarks udviklingsbistand.

GEUS havde dengang i en årrække arbejdet med en større internationalisering af sin opgaveløsning, og et naturligt led i en videre udvikling var at øge indsatsen på udviklingsbistands­området.

Yemen

Yemen 

GEUS har i flere år samarbejdet med Yemen om at synliggøre landets mineralpotentiale. Her er geofysiker John Tychsen fra GEUS i felten.

Foto: Peter Appel.

Hjælp til selvhjælp

Opbygning af viden er en stor del af det arbejde, som GEUS laver i udviklingslandene.

Mange af landene har store ressourcer i jorden som olie, gas og mineraler, men det kniber med ekspertisen til selv at kortlægge og forvalte rigdommene.

Projekter i Ghana og Tanzania er blot to afrikanske eksempler på, at GEUS har overført knowhow til søster-institutioner og trænet personalet i geologiske discipliner.

Og i 2006 kunne geologerne fra GEUS fejre 10 års jubilæum for deres arbejde med at opbygge olie- og gasekspertise i Vietnam.

ENRECA-Program, Vietnam

Vietnam

Vietnamesiske forskere er blevet trænet i oliegeologiske discipliner i Danidas ENRECA-program. I baggrunden ses geofysiker Ioannis Abatzis fra GEUS.

Foto: Ioannis Abatzis

Miljørigtig minedrift i miniskala

GEUS har i gennem flere år arbejdet i mange udviklingslande med at kortlægge omfanget af small-scale mining og ydet rådgivning til en mere miljøvenlig praksis i denne form for minedrift i miniskala.

Small-scale mining er et vigtigt livsgrundlag for op mod 100 millioner mennesker i verden. Det er hovedsagelig udvinding af guld, der skaber de mange job i små samfund.

Guldgraverne anvender kviksølv til at udvinde guldet, og det skaber store miljø- og sundhedsproblemer, hvis det ikke håndteres rigtigt.

Tanzania, Zambia, Kirgisistan, Mongoliet og Filippinerne er eksempler på lande, som har haft besøg af geologer fra GEUS i denne sammenhæng.

Guldudvinding

En gruppe kirgisere undervises i forbedret guldudvinding i floderne. Guldet vaskes ud ved hjælp af en sluse. Foto: Peter Appel.