Amazonit

Amazonit fra Nunarsuit med tynde årer af hvid feldspat. Foto: Jakob Lautrup

Farve

Grøn til blågrøn. Overfladen har glasglans, ofte med et sølvagtigt skær.

Hårdhed

6 - 6,5

Beskrivelse

Amazonit kaldes også for amazonsten på dansk. Den krystalliserer triklint og har tydelige spalteflader i to retninger næsten vinkelret på hinanden. Det sølvagtige skær ses på spaltefladerne.

Forekomst

Der er to kendte amazonitforekomster i Grønland; én i Sydgrønland nær Qaqortoq og én i Østgrønland nær Tasiilaq.

Stenen på billedet kommer fra forekomsten i Sydgrønland på nordkysten af Nunarsuit ca. 100 km vest for Qaqortoq. Her findes amazonit i tætte masser eller som nævestore krystaller i bjergarten pegmatit, som udfylder sprækker i områdets røde granit. Både pegmatit og granit er magmatiske bjergarter, dvs. at de består af smeltede stenmasser, der er størknet.

Opdagelse

Amazonit blev fundet i Grønland af den tyske mineralog K.L. Giesecke i 1809. Navnets oprindelse er usikker. Nogle mener, at navnet kan knyttes til de græske sagnfigurer amazoner, mens andre mener, at det kan relateres til farven og navnet på Amazonasfloden i Sydamerika.

Stenens kemi

Amazonit er en grøn varietet af feldspatmineralet mikroklin, der består af kalium, aluminium og silicium. Farven skyldes sandsynligvis et lille indhold af vand og bly.

Smykkestensproduktion i Qaqortoq Kommune

I 1985 forsøgte Qaqortoq Kommune at etablere en smykkestensproduktion. De hjemtog næsten 200 kg amazonit til projektet fra en lokalitet i den ydre del af Nunarsuit. Projektet opnåede gode resultater, men ophørte efter nogle år.