Mål og resultater

GEUS' mål og resultater afspejler sig i vores strategi, samt i vores rapporter og feltaktiviteter.

Strategi

Læs GEUS' strategi

Udgivelser

Få et overblik over alle de udgivelser, som udarbejdes af og om GEUS 

Mål- og resultatplaner

GEUS indgår årlige Mål- og resultatplaner med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Mål- og resultatplanerne bidrager til udmøntning af ministeriets koncernstrategi og tager udgangspunkt i GEUS’ Arbejdsprogram for det pågældende år.


Udmøntning af resultatløn for GEUS’ direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning for 2020 udgør 120.000 kr. Udmøntning for 2018 og 2019 udgør 115.000 kr.