Mål og resultater

GEUS' mål og resultater afspejler sig i vores strategi, samt i vores rapporter og feltaktiviteter.

Strategi

Læs GEUS' strategi

Udgivelser

Få et overblik over alle de udgivelser, som udarbejdes af og om GEUS 

Mål og resultatplaner

GEUS indgår årlige Mål og resultatplaner med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Mål og resultatplanerne bidrager til udmøntning af ministeriets koncernstrategi og tager udgangspunkt i GEUS’ Arbejdsprogram for det pågældende år.


Udmøntning af resultatløn for GEUS’ direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2022 udgør 100.000 kr. Udmøntningen for 2021 udgør 120.000 kr. Udmøntningen for 2020 udgjorde 120.000 kr. og  for 2018 og 2019 115.000 kr.