Direktionen

GEUS' direktion varetager den daglige ledelse og repræsenterer institutionen udadtil.

Flemming Larsen
Administrerende direktør
Anne Merete Koefoed
Vicedirektør
Telefon20757831
Lars Nielsen
Vicedirektør
Telefon91333870

Direktionssekretariatet

Helle Dybdal Skou
Direktionssekretær
Sekretær for Flemming Larsen
Telefon91333407
Hanne Lærke Kracht
Direktionssekretær
Sekretær for vicedirektørerne
Telefon91333498
Lisbeth Flindt Jørgensen
Specialkonsulent
Telefon91333620
Martin Broe
Specialkonsulent
Telefon91333473
Maya Regel Pundik
Chefkonsulent
Telefon91333475