Geologisk Datacenter

GEUS er Danmarks nationale geologiske datacenter, hvor Geologisk Datacenter står for udvikling og drift af de store databaser, der indeholder de geologiske datasamlinger fra Danmark og Grønland.

I afdelingen står vi bl.a. for vedligeholdelse af GEUS’ data- og IT-infrastruktur og udvikling af programmer til indberetning og formidling af data til og fra databaserne. Vi udarbejder desuden geologiske kort både som traditionelle papirkort, men i stigende grad også som digitale kort til brug for internetvisning via webportaler.

Afdelingen bidrager med ekspertise i en lang række projekter inden for grundvand, energi, råstoffer og klima. Vi er endvidere med i et antal europæiske standardiseringsinitiativer for at sikre ensartet formidling af geologiske data på tværs af landegrænser.

 

Bjarni Pjetursson
Datachef
Geologisk Datacenter
Camilla Raagaard
Afdelingssekretær
Geologisk Datacenter
Telefon91333770