Geofysik og Sedimentære Bassiner

Hovedopgaven for Geofysik og Sedimentære Bassiner er at beskrive og analysere den geologiske udvikling og de ressourcer der findes i sedimentbassinerne i og omkring Danmark og Grønland. Vi anvender data fra dybe boringer og seismiske undersøgelser samt prøvemateriale fra boringer og geologiske blotninger. Vi forsker især i klastisk og karbonatsedimentologi, sekvensstratigrafi, aflejringsmodeller, palæogeografi, -klima, geotermi og lagring af CO₂.

Afdelingen udfører rådgivning til danske og grønlandske myndigheder og industrien i forbindelse med geotermi, lagring af CO₂ og arbejder indenfor en lang række af geofysiske og geologiske emner i relation til den dybe undergrund.

Afdelingen er involveret i en række af multidisciplinære projekter hvor avancerede modellerings- og kortlægningsværktøjer bliver benyttet. Afdelingen er også involveret i internationale forskningsprojekter og kommercielle rådgivningsaktiviteter i hele det nordatlantiske område og Nordsøen, Sydøstasien og andre steder.
Afdelingen består af ca. 30 specialiserede og dedikerede folk med høj international forsknings- og rådgivningsrenomé.

 

Afdelingens ekspertiser

Nina Skaarup
Statsgeolog
Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner
Telefon22221676
Marianne Sonne
Afdelingssekretær
Telefon+45 91333903