Glaciologi og Klima

Afdeling for Glaciologi og Klima beskæftiger sig med forskning, overvågning og rådgivning relateret til glaciologi, klima og miljø. En af vores hovedaktiviteter er overvågning af Grønlands Indlandsis. Med et netværk af klimastationer, satellitobservationer og modellering måler vi tabet af is fra Grønland og studerer de processer, som ligger bag.

Vi rådgiver endvidere om en række afledte problemstillinger som for eksempel fremtidig forsyningssikkerhed i relation til vandkraft og drikkevand i Grønland. En anden væsentlig aktivitet er studier af variationer i klima- og natursystemer længere tilbage i tiden (seneste 10.000 år). Sedimentkerner fra havet og søer anvendes til at rekonstruere fortidens ændringer i en række parametre herunder temperatur, salinitet, havstrømme, havis, gletsjeraktivitet, næringsforhold og primærproduktion. Endelig arbejder vi med vegetationshistorie i Danmark.

Afdelingens ekspertiser

Portræt af Signe Bech Andersen

Signe Bech Andersen

Statsgeolog
Glaciologi og Klima
Telefon91333804

Susanne Veng Christensen

Afdelingssekretær
Telefon91333854