Glaciologi og Klima

Afdeling for Glaciologi og Klima beskæftiger sig med forskning, overvågning og rådgivning relateret til glaciologi, klima og miljø. En af vores hovedaktiviteter er overvågning af Grønlands Indlandsis. Med et netværk af klimastationer, satellitobservationer og modellering måler vi tabet af is fra Grønland og studerer de processer, som ligger bag.

Vi rådgiver endvidere om en række afledte problemstillinger som for eksempel fremtidig forsyningssikkerhed i relation til vandkraft og drikkevand i Grønland. En anden væsentlig aktivitet er studier af variationer i klima- og natursystemer længere tilbage i tiden (seneste 10.000 år). Sedimentkerner fra havet og søer anvendes til at rekonstruere fortidens ændringer i en række parametre herunder temperatur, salinitet, havstrømme, havis, gletsjeraktivitet, næringsforhold og primærproduktion. Endelig arbejder vi med vegetationshistorie i Danmark.

Afdelingens ekspertiser

Palæoklima

Signe Bech Andersen
Statsgeolog
Glaciologi og Klima
Susanne Veng Christensen
Afdelingssekretær
Telefon91333854