Antikorruptionspolitik og PSEAH

GEUS er i alle sine aktiviteter underlagt relevant national og international lovgivning i forhold til emner som korruption og diskrimination.

GEUS har en nul-tolerance politik over for korruption og diskrimination, herunder blandt andet kønsdiskrimination, børnearbejde og seksuel udnyttelse (PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment).

GEUS’ samlede adfærdskodeks er beskrevet i institutionens Business Integrity Management System (BIMS), der kan læses her.

Kodeks er under revision og findes pt. kun i den engelske udgave. En opdateret version forventes publiceret i andet halvår 2024 på dansk og engelsk.

ENGLISH VERSION: 

GEUS is subject to relevant national and international legislation in all its activities concerning issues such as corruption and discrimination. GEUS has a zero-tolerance policy towards corruption and discrimination, including issues such as gender discrimination, child labor, and sexual exploitation (PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment).

GEUS' comprehensive code of conduct is described in the institution's Business Integrity Management System (BIMS), which can be read here.

The code is under revision and currently only available in the English version. An updated version is expected to be published in the second half of 2024 in both Danish and English.