Datasikkerhed

Datasikkerhed er en enhed, der bl.a. har til opgave at tilse, at GEUS opretholder et sikkerhedsniveau, der understøtter GEUS’ forpligtelser og ambitioner som førende center for geologisk forskning, rådgivning og dataarkivering for Danmark og Grønland.

Enheden sikrer bl.a. GEUS’ efterlevelse af ISO 27001, udfører risikoanalyser og varetager kontakten til Rigsrevisionen, Center for Cybersikkerhed og andre interessenter på datasikkerhedsområdet.