HR

HR’s kerneopgave er at understøtte GEUS’ medarbejdere og ledere gennem varetagelse af administrative, udviklingsmæssige og strategiske opgaver. Opgaverne spænder derfor vidt og er blandt andet inden for områderne:

  • Personaleadministration
  • Rekrutteringsprocesser og fratrædelser
  • Journalisering
  • Løn
  • Organisationsudvikling

Samt at agere HR-partner for samtlige afdelinger.

HR har således ansvar for administrative opgaver, der for eksempel har at gøre med den daglige personaleadministration og rekruttering, samt bakker op om GEUS’ overordnede strategi, mål og opgaver gennem vores arbejde. Det strategiske arbejde kommer i udpræget grad til udtryk i GEUS’ HR-strategi, der – ligesom GEUS’ overordnede strategi - revideres hvert tredje år.

Maya Regel Pundik
Chefkonsulent for HR
Telefon91333475