Evalueringer

GEUS evaluerer løbende sine forsknings- og formidlingsopgaver. Det foregår hvert andet år, hvor et af GEUS' fire kerneområder evalueres. Det drejer sig om områderne: Vandressourcer, Energi, Mineralske Råstoffer samt Natur og Klima.

Evalueringerne foretages af et uafhængigt panel, som består af anerkendte forskere med indsigt i de forskellige aspekter af GEUS' opgaver.