Projekter for studerende

Er du studerende på udkig efter et kandidat- eller bachelorprojekt? Er du interesseret i tidligere  tiders klimaændringer generelt, og vil du gerne lære mere om dette emne? Her er nogle eksempler på potentielle projekter, men kontakt os endelig, hvis du har andre ideer. 

Palæoklima-forskere ved GEUS udfører feltarbejde i det arktiske område, og der er ofte mulighed for, at studerende kan være med. 

 Fortidens klima med fokus på det Miocæne Klimatiske Optimum

Jeg søger en student der er interesseret i at forske i det Miocæne Klimatiske Optimum.

Prøverne til projektet kommer fra en spritny sedimentkerne fra Norskehavet, taget under IODP Expedition 396 (https://web.iodp.tamu.edu/scienceops/sitesumm/396/index.html).

Du kommer primært til at arbejde med palynologi og derudover lidt med XRF eller organisk geokemi. Kendskab til palynologi er ikke nødvendigt, da du kommer til at lære det under projektets forløb. 

Læs mere om det Miocæne Klimatiske Optimum på geus.dk.  

Topic:

Miocæne, palæoklima, Nordatlanten, palynologi, havtemperaturer

Department and supervisor(s) at GEUS:

Kasia K. Sliwinska, Geo-energy and Storage

Project type 

Bachelor, Kandidat, et projekt udenfor kursusregi

Project periode

2022

Kasia Sliwinska
Senior Researcher
Geo-energy and Storage

 PORO-CLIM seismic processing

This project will look at improving the imaging of seismic reflection data collected as part of the PORO-CLIM project in 2021.

The data relate to understanding the Paleocene-Eocene thermal maximum in response to sill intrusions as well as providing information on the paleooceanographic conditions that developed during the Cenozoic.

 

Topic:

Seismic processing

Department and supervisor(s) at GEUS:

Geophysics and Sedimentary Basins, John Hopper

Project type 

MSc/BSc/internship/PUK

Project period

May 2022‐ Oct 2023

Website

www.poro-clim.org

John Hopper
Research Professor
Geophysics and Sedimentary Basins

 Titel - coming soon

Topic:

Project topic

Department and supervisor(s) at GEUS:

navn navnesen, titel

Project type 

MSc/BSc/internship/PUK

Project periode

May 2022‐ Okt 2023


Maria Munk Jensen
Digital redaktør
Presse og Kommunikation