Hedeland

Først råstofgravning og senere rekreativt område

Hedeland er et spændende landskab. Området er bindeled mellem historie, nutid og fremtid.
Istidens sten-, grus- og sandaflejringer har dannet grundlaget for mere end 100 års grusgravning og vendt op og ned på den oprindelige flade moræneslette.
I Hedeland er der siden 1977 sideløbende med gravningen, genskabt et naturpræget fritidsområde.

Hvor

Hedeland ligger 2 kilometer syd for Hedehusene vest for København.

Koordinater

55.621323, 12.172809

Andet

Aktiviteter Hedeland

 

Region Hovedstaden

Hedeland

Hedeland.
Foto: Jørn Waneck