Reersø

Set fra nord, syd, øst og vest

Mod vest ender Reersø i en stejl kystklint. Her sørger havet hele tiden for, at holde klinten fri for bevoksning. Mod nord er øen opbygget af lave strandvolde og sandstrand. Mod øst er øen omgivet af stranden og mod syd ses gamle og nu tilgroede kystklinter med strandvolde og stenet strand.

Reersøs kyster er nøje forbundet med halvøens geologiske opbygning, de tidligere ændringer i såvel havets som landoverfladens beliggenhed, samt de nuværende strømforhold. Alle disse forhold er med til at give øen et varieret udseende og den besøgende alsidige oplevelser.

Hvor

Reersø ligger ud mod Musholm Bugt mellem Kalundborg og Slagelse

Koordinater

55.524698, 11.110273

 

Region Sjælland

Kystklint ved Reersø

Kystklint ved Reersø.
Foto: Ole Malling