Nomenklatur i GERDA

For at gøre det så nemt som muligt at identificere de data der findes i GERDA, skal de fleste former for data have en entydig identifikation i form af en tekststreng(også kaldet ident ). For at give data i databasen ensartede, let genkendelige og forståelige identifikationer, er der indført nogle konventioner (en nomenklatur) for hvordan identifikationerne skal udformes. I det følgende gennemgås hvilke konventioner der skal følges m.h.t. navngivningen i GERDA.

Der er begrænsninger i hvilke bogstaver og tegn en tekststreng (ident) må sammensættes af. Derfor må der kun anvendes små (lower case) bogstaver, pånær æ, ø og å samt tal og tegnene ".", "-" og "_" i en tekststreng. Punktum er forbeholdt som adskillelsessymbol mellem de enkelte led i tekststrengen.