Vandets Dag - 22. marts 2008

18-03-2008

FN fejrer vandets dag den 22. marts hvert år. Vand er et vigtigt forskningsemne for GEUS, som derfor har samlet links til forskelligt materiale om alt fra indlandsis til svømmehaller.

Vandet har sin egen mærkedag. Den 22. marts er af FN udnævnt til Vandets Dag og denne dag har siden 1994 været afholdt i lande over hele verden. FN opfordrer sine medlemslande til at sætte fokus på vandressourcen gennem lokale aktiviteter.

Et vigtigt forskningsområde for GEUS er vores livsvigtige vand både i flydende og fast form. I anledningen af den kommende Vandets Dag har vi samlet en række links til sider, hvor du kan læse, se og høre om vores aktiviteter på vandområdet og måske finde inspiration til undervisning eller blot fordybelse.

Læs, se og hør om grundvand, vandressourcer, forurening, overvågning samt is, klima og skønhed.

Grundvandet

Vi pumper hver dag tusindvis af liter vand op fra undergrunden. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og fabrikker. Men hvor stammer det vand egentlig fra - det vi kalder grundvandet? Og hvordan finder vi frem til vandet under jordens overflade?
Få svar på spørgsmålene på temasiderne om grundvand:

Viden om grundvand
Lettilgængelig information om vort livsvigtige grundvand med quizz og overheads til undervisningsbrug. Eller følg en vandråbes rejse fra sky til køkken i form af en animation.
http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Generelt om vandressourcer og grundvand

Ferskvand - samfundets vigtigste ressource
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi011.htm

Vandressourcer
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi97-2.htm

Vandressourcer - udnyttelse af vand i store flodbassiner
Nummer af Geoviden - Geologi og Geografi
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html

De danske vandressourcer

Bag om drikkevandet
Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-4-2003-dk.htm

20 spørgsmål til professoren - fokus på grundvandsgeologi
Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1000372799|cgifunction=form

Gamle alger viser vej til drikkevand
Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-5-2006-dk.htm

Det rene vand
Sommeren 2007 blev meget våd i Danmark. Det har regnet som aldrig før. Hvilken betydning har det for mængden og kvaliteten af grundvandet, hvor vi henter vores dyrebare drikkevand. Kan vi i fremtiden stadig hente rent drikkevand op fra grundvandet?
Læs mere og hør DR radioprogrammet på P1 - Orientering: Hjørnet: Det rene vand.
http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/07/25/190106.htm

Vand og drikkevand
Hele vores tilværelse er funderet på vand. Men hvor får vi vores drikkevand fra, og bliver vi ved med at have rent drikkevand.
Læs historien og hør DR-radioprogrammet på P1 - Apropos: Vand og drikkevand.
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2007/07/09141438.htm

Forurening og overvågning af grundvand

Grundvandsovervågning
Grundvandsovervågningens hjemmeside
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/grundvandsovervaagning.htm

Grundvand og pesticider
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi97-4.htm

Overvågning af pesticider i grundvand
Artikel i GEUS Årsberetning
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning00/aab00-02.htm

Pesticidzoner på Danmarkskortet
Artikel i Ingeniøren
http://ing.dk/artikel/56797?highlight=pesticidzoner+p%E5+danmarkskortet

Bakterier renser drikkevandet
Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-6-2006-dk.htm

Det frosne vand - Is og klima, skønhed og ressourcer

Is i verdensklasse - skønhed og drama
Ilulissat Isfjord i Vestgrønland blev i 2004 optaget på UNESCO's Verdenarvsliste over unikke kultur- og naturområder. Isfjorden er et billedskønt område, hvor isfjelde fra en af verdens hurtigste isbræer skaber et fantastisk dramatisk sceneri, men også et rigt livsgrundlag for mennesker og dyr. Besøg websiderne "Viden om Ilulissat Isfjord" kan du læse om Indlandsisen og klimaet og finde viden om det fascinerende område. Siderne er krydret med videoer fra isfjorden, og den eventyrlyste kan tage på en animeret flyvetur ind gennem det fortryllende landskab.
http://www.geus.dk/viden_om/voii/voii-dk.html

Indlandsis på skrump
Indlandsisen på Grønland svinder ind i disse år, men hvordan foregår det, og hvor hurtigt sker det? For at forstå mekanismerne bag isens forsvinden har vi brug for at vide, hvad der sker ved isens rand, hvor den flyder ud i havet i form af gletschere. I DR programmet Natursyn kan du høre om undersøgelserne på Indlandsisen i Grønland og lytte til isens egen stemme.
Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Indlandsis på skrump.
www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2007/02/26110315.htm

Klimaets kanariefugl
Isen på Grønland kan fortælles os om der er varmere klima på vej. Lad os for et kort øjeblik glemme grunden til klimaændringerne og kigge på gletscherne på Grønland, der populært sagt er "klimaets kanariefugl". Isen smelter hurtigt i øjeblikket. Gletscherne løber nu i perioder så hurtigt, at de skaber jordskælv.
Læs historierne og se Viden Om programmet: Klimaets kanariefugl.
www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/Viden+Om+med+Ann+Marker/Programmerne/2007/20070417131737.htm

Spurtende gletschere kan udløse jordskælv
Artikel i MiljøDanmark
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_1_07_p34-37-dk.htm

Iskappen der forsvandt og genopstod
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi98-2.htm

Is og energi
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi96-5.htm

Læs mere om Vandets Dag (World Water Day) her: http://www.worldwaterday.org/