Vandets Dag - 22. marts 2005

16-03-2005

Hvert år bliver vandets dag afholdt over hele verden af FN, som opfordrer sine medlemslande til at sætte fokus på vandressourcen gennem lokale aktiviteter. Derfor har GEUS samlet relevante links.

Vandet har sin egen mærkedag. Den 22. marts er af FN udnævnt til Vandets Dag og denne dag har siden 1994 været afholdt i lande over hele verden. FN opfordrer sine medlemslande til at sætte fokus på vandressourcen gennem lokale aktiviteter.
Et vigtigt forskningsområde for GEUS er vores livsvigtige vand både i flydende og fast form. I anledningen af den kommende Vandets Dag har vi samlet en række links til sider, hvor du kan læse, se og høre om vores aktiviteter på vandområdet og måske finde inspiration til undervisning eller blot fordybelse.

Viden om grundvand
Vi pumper hver dag tusindvis af liter vand op fra undergrunden. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og fabrikker.
Men hvor stammer det vand egentlig fra - det vi kalder grundvandet?
Og hvordan finder vi frem til vandet under jordens overflade?
Få svar på spørgsmålene på temasiderne om grundvand:

Viden om grundvand
Lettilgængelig information om vort livsvigtige grundvand med quizz og overheads til undervisningsbrug.
http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Drikkevandets hårdhed
Find hårdheden for drikkevandet i din kommune
www.geus.dk/program-areas/water/denmark/data_and_maps/haardhedskort-dk.htm

Generelt om vandressourcer og grundvand

Ferskvand - samfundets vigtigste ressource
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi011.htm

Vandressourcer
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi97-2.htm

De danske vandressourcer hvor meget vand har vi til rådighed?

Bag om drikkevandet
Artikel i Aktuel Naturvidenskab
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/aktuel-naturvidenskab-4-2003-dk.htm

Den konceptuelle vandmodel
Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/geologisk-nyt-5-2003-1-dk.htm

Den kvantitative vandmodel
Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/geologisk-nyt-5-2003-2-dk.htm

20 spørgsmål til professoren - fokus på grundvandsgeologi
Artikel i GeologiskNyt
http://www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1000372799|cgifunction=form

Den Nationale Vandressource Model
Modellens hjemmeside
http://vandmodel.dk/

Danmarks og verdens ferskvandsressourcer
Er 1 billion liter vand nok? Det er i hvert fald, hvad vi bruger i Danmark i
et tørt år. I almindelige år bruger vi nærmere 700 millioner kubikmeter ferskvand, dvs. 700 milliarder liter, og det i et land med bare 5 millioner indbyggere. Læs historien og hør DR radioprogrammet Principia: Danmarks og verdens ferskvandsressourcer
dr.dk/videnskab/principia/ugens_emne/2204.asp

Forurening og overvågning af grundvand

Grundvandsovervågning
Grundvandsovervågningens hjemmeside
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/grundvandsovervaagning.htm

Grundvand og pesticider
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi97-4.htm

Overvågning af pesticider i grundvand
Artikel i GEUS Årsberetning
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning00/aab00-02.htm

Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Varslingssystemets hjemmeside
http://pesticidvarsling.dk/index.shtml

Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer
Artikel i Geologi Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi022_02.htm

Koncept for udpegning af pesticidfølsomme arealer (KUPA)
KUPA-projektets hjemmeside
http://www.kupa.dk/index.html

Grundvand, kemi og bakterier
Vand er verdens bedste opløsningsmiddel: Af alle væsker er det den, flest kemiske stoffer kan opløses i. Det giver selvsagt nogle problemer for vores grundvand, som stammer fra nedbør, der siver ned gennem jordlagene. Men det behøver ikke at gå så galt endda. Det har vist sig, at stofindholdet holdes nede af levende organismer, især bakterier. Læs historien og hør DR radioprogrammet Principia: Grundvand, kemi og bakterier
dr.dk/videnskab/principia/ugens_emne/1904.asp

Jordens tidligste vand

Det tidligste vand
Hør om det utrolige fund af vand fra jordens tidligste oceaner, som ligger indkapslet i krystaller i de urgamle klipper ved Isua i Vestgrønland. I DR TV-programmet "Viden om" kan du følge forskernes arbejde i Vestgrønland og høre om, hvordan man undersøger de urgamle klipper.
Læs historierne og se Viden Om programmet: Det tidligste vand
dr.dk/Videnskab/viden_om/Programmer/Det+tidligste+vand/Det+tidligste+vand.htm

De ældste sten - det ældste liv
Artikel i Geologi Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi021_01.htm

Det frosne vand skønhed og ressourcer

86 millioner tons is i døgnet
Artikel i MiljøDanmark
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_6_04-dk.htm

Ilulissat Isfjord
Ilulissat Isfjord i Vestgrønland blev i 2004 optaget på UNESCO´s
Verdensarvsliste over unikke kultur- og naturområder. Isfjorden er et billedskønt område, hvor isfjelde fra en af verdens hurtigste isbræer skaber et fantastisk dramatisk sceneri, men også et rigt livsgrundlag for mennesker og dyr. Igennem DR programmet Natursyn kan du høre om isfjordens helt specielle natur, og hvordan den blev Grønlands første Verdensarvsområde. Læs historien og hør DR radioprogrammet Natursyn: Ilulissat Isfjord
dr.dk/p1/natursyn/arkiv.asp?action=showarticle&id=38810

Is og energi
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi96-5.htm

Iskappen der forsvandt og genopstod
Temanummer i Geologi - Nyt fra GEUS
http://www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi98-2.htm

Indlandsisen på tilbagetog
Artikel i Polarfronten
http://www.dpc.dk/PolarfrontenDPC/4_04/S6-8%20tilbagetog.pdf

Jordbundne målinger
Artikel i Polarfronten
http://www.dpc.dk/PolarfrontenDPC/4_04/S9maalinger.pdf

Læs mere om Vandets Dag (World Water Day) her: http://www.worldwaterdy.org/page/107