National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder information om mere end 370.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Har du spørgsmål om de services som GEUS driver for Danmarks Miljøportal og som bruges til indberetning til Jupiter via fagsystemer, samt spørgsmål der relaterer sig til den fællesoffentlige datamodel PCJupiterXL, skal du kontakte Danmarks Miljøportal. I Danmarks Miljøportals Help Center finder du forskellige vejledning under emnerne "Grundvand - Jupiter" og "Skriftlige vejledninger", bl.a. til Diadem.

For andre spørgsmål, f.eks. om kort, borerapporter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden, så kan du kontakte os på jupiter@geus.dk. For yderligere oplysninger kontakt Martin Hansen.

Martin Hansen

Chefkonsulent
Data og IT
Telefon: 91333975

Kontakt Jupiter

Driftsmeddelelse

26-02-2020

På grund af vedligeholdelsesarbejde vil der i løbet af lørdagen ikke være adgang til GEUS’ it-systemer som portaler, kort og databaser. Herunder bl.a. Jupiter, Marta, GERDA og Frisbee. Vi påbegynder arbejdet lørdag d. 29. februar 2020 kl. 10.00 og forventer, at det er afsluttet sidst på eftermiddagen eller først på aftenen samme dag.

GEUS’ reducerede stofliste tilføjet PCJupiterXL

06-12-2019

Det er nu muligt at se hvilke analyseparametre og tilhørende enheder som GEUS modtager for grundvands- og drikkevandsanalyser. Informationen findes i tabellen COMPOUNDLIST hvor der er tilføjet to nye felter GRWUNIT og DRWUNIT. Indholdet af disse felter viser hvilken enhed som GEUS modtager analyser i for den givne analyseparameter. Hvis felterne er tomme betyder det […]

Support på den fællesoffentlige del af Jupiter

15-11-2019

Danmarks Miljøportal (DMP) vil fra starten af december varetage supporten på den fællesoffentlige del af Jupiter (PCJupiterXL). De problemer som DMP ikke kan håndtere vil blive sendt videre til GEUS. De spørgsmål som DMP vil stå for er spørgsmål om de services som GEUS driver for DMP og som bruges til indberetning til Jupiter via […]

Stofgrupper i Jupiter

18-09-2019

Der er tilføjet to ekstra tabeller til PCJupiterXL-formatet som kan downloades her. COMPOUNDGROUP: Parametre og deres tildelte stofgruppe COMPOUNDGROUPLIST: Kodeliste med stofgrupper

Abonner på nyheder om Jupiter databasen

14-08-2019

Nu kan du abonnere på nyheder om Jupiter databasen. Du kan abbonere på nyhederne ved at bruge dette URL: http://www.rss.geus.dk/feed/?category_name=nyheder-om-jupiter-databasen Vi vil fremover bruge dette feed til at give brugerne af Jupiter nyheder om databasen m.m. I Outlook gøres det ved at højreklikke på på mappen “RSS-kilder” vælge “Tilføj ny RSS-feed…” og tilfølge URL’en. Du […]