National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder information om mere end 370.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Har du spørgsmål om de services som GEUS driver for Danmarks Miljøportal og som bruges til indberetning til Jupiter via fagsystemer, samt spørgsmål der relaterer sig til den fællesoffentlige datamodel PCJupiterXL, skal du kontakte Danmarks Miljøportal. I Danmarks Miljøportals Help Center finder du forskellige vejledning under emnerne "Grundvand - Jupiter" og "Skriftlige vejledninger", bl.a. til Diadem.

For andre spørgsmål, f.eks. om kort, borerapporter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden, så kan du kontakte os på jupiter@geus.dk. For yderligere oplysninger kontakt Martin Hansen.

Martin Hansen

Chefkonsulent
Data og IT
Telefon: 91333975

Kontakt Jupiter

Dokumentation af PCJupiterXL Tabeller og Koder har fået nyt design

03-07-2020

Det er blevet nemmere at fremsøge detaljer om tabeller og koder i PCJupiterXL.   Siden har fået et ansigtsløft og er mere intuitiv at bruge. Og vi har tilføjet flere detaljer: Datatype, feltstørrelser mm. Sådan finder du PCJupiterXL Tabeller og Koder Gå til https://jupiter.geus.dk Vælg menupunkt ”Dokumentation” i venstre menu. Følg første link under afsnittet […]

Grundvandsanalyser har fået ny søgefunktion

11-06-2020

Bruger du Grundvandskortet, så bemærk en ny søgefunktion for stofgruppe-laget “Detekteret stof”. Her kan du nu vælge et specifikt stof og kun få vist boringer, hvor det pågældende stof er detekteret.

PCJupiterXL, Gerda eller Modeldb download i MS SQLServer format

28-05-2020

Vi påtænker at opdatere vores SQL server version 2008 på GEUS. Det vil komme til at påvirke det backupformat man downloader. Det vil formentlig ikke være muligt at restore en database i SQLServer version tidligere end den version backupp’en er lavet med. Helst opdaterer vi til nyeste SQLServer 2019, men hvis der er ønsker om […]

GEUS’ reducerede stofliste tilføjet PCJupiterXL

06-12-2019

Det er nu muligt at se hvilke analyseparametre og tilhørende enheder som GEUS modtager for grundvands- og drikkevandsanalyser. Informationen findes i tabellen COMPOUNDLIST hvor der er tilføjet to nye felter GRWUNIT og DRWUNIT. Indholdet af disse felter viser hvilken enhed som GEUS modtager analyser i for den givne analyseparameter. Hvis felterne er tomme betyder det […]

Support på den fællesoffentlige del af Jupiter

15-11-2019

Danmarks Miljøportal (DMP) vil fra starten af december varetage supporten på den fællesoffentlige del af Jupiter (PCJupiterXL). De problemer som DMP ikke kan håndtere vil blive sendt videre til GEUS. De spørgsmål som DMP vil stå for er spørgsmål om de services som GEUS driver for DMP og som bruges til indberetning til Jupiter via […]

Stofgrupper i Jupiter

18-09-2019

Der er tilføjet to ekstra tabeller til PCJupiterXL-formatet som kan downloades her. COMPOUNDGROUP: Parametre og deres tildelte stofgruppe COMPOUNDGROUPLIST: Kodeliste med stofgrupper

Abonner på nyheder om Jupiter databasen

14-08-2019

Nu kan du abonnere på nyheder om Jupiter databasen. Du kan abbonere på nyhederne ved at bruge dette URL: http://www.rss.geus.dk/feed/?category_name=nyheder-om-jupiter-databasen Vi vil fremover bruge dette feed til at give brugerne af Jupiter nyheder om databasen m.m. I Outlook gøres det ved at højreklikke på på mappen “RSS-kilder” vælge “Tilføj ny RSS-feed…” og tilfølge URL’en. Du […]