National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder information om mere end 418.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Spørgsmål til DMP-services og den fællesoffentlige database

Danmarks Miljøportal (DMP) varetager supporten for de services, som GEUS driver for DMP, og som bruges til indberetning til Jupiter via fagsystemer eller webformularer. Har du spørgsmål til disse services, eller spørgsmål relateret til den fællesoffentlige Jupiter i øvrigt, skal du kontakte Danmarks Miljøportal. I Danmarks Miljøportals Help Center finder du forskellige vejledninger under emnerne 'Grundvand – Jupiter' og 'Skriftlige vejledninger', bl.a. til Diadem.

Øvrige spørgsmål

For andre spørgsmål, f.eks. om jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk  

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.

Nyt fra databasen