Grønlands gletsjere kan smelte langt hurtigere end forudset

17-11-2020

Afsmeltningen af isen på Grønland kan bidrage med havstigninger, der overgår det mest ekstreme scenarie fra FN’s klimapanel IPCC. De nuværende klimamodeller undervurderer, hvor hurtigt isen smelter, viser ny forskning anført af DTU og med deltagelse fra GEUS.

: Jakobshavn Isbræ i det vestlige Grønland har trukket sig tilbage gennem mere end 130 år, som illustreret i denne animation. Animation: DTU Space
Jakobshavn Isbræ i det vestlige Grønland har trukket sig tilbage gennem mere end 130 år, som illustreret i denne animation. Animation: DTU Space

Smeltevand fra Grønland udgør det største bidrag til de globale havstigninger i disse år. Men der kan meget vel være mekanismer, der ikke opfanges af de nuværende modeller for, hvor hurtigt isen på Grønland smelter. Det tyder nye resultater fra et banebrydende internationalt forskningsprojekt på. De antyder nemlig, at afsmeltningen er langt større og vil kunne bidrage mere til havstigningerne i fremtiden end hidtil antaget.

Forskerne har undersøgt smeltningen af tre store gletsjere i Grønland over de seneste godt 100 år. Det viser sig, at de tre gletsjere – Jakobshavn i det vestlige Grønland samt Helheim og Kangerlussuaq i øst – har mistet is svarende til en havstigning på 8,1 millimeter.

Det svarer til, at der er smeltet 2.930 isterninger på 1x1x1 kilometer i perioden 1880 til 2012.

”Det viser sig, at der foregået en langt større afsmeltning, end vi hidtil har antaget. Vi har fået dette nye og mere detaljerede billede ved at se på afsmeltningen over en meget lang periode, hvor vi både har analyseret gamle landkort, luftfotos og satellitmålinger af gletsjerne. Billedet er entydigt: Isen er smeltet hurtigt, og iskanten har trukket sig tilbage,” siger professor på DTU Space Shfaqat Abbas Khan, som har ledet forskningsprojektet.

De nye resultater er netop offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift Nature Communications. Et internationalt hold af forskere fra en række institutioner har stået for det omfattende arbejde med blandt andet at indsamle kort, luftfotos og satellit-data for at kunne stykke det unikke historiske billede af afsmeltningen sammen.

"De tre store gletsjere i Grønland dræner tilsammen cirka 12 procent af Indlandsisens areal. Vi kan se, at de tre gletsjere i perioden 1880 til 2012 samlet set har givet anledning til en global havniveaustigning på 8,1 millimeter,” siger medforfatter og professor ved GLOBE Institute på Københavns Universitet Kurt H. Kjær.

Afsmeltningen fra de tre gletsjere udgør en stor og ’repræsentativ’ andel af den samlede issmeltning i Grønland.

Enormt istab efter en brøkdel af klimaforandringer

I samme periode – 1880 til 2012 – er den globale gennemsnitstemperatur steget med omkring 1,1 grad celsius. Temperaturerne udvikler sig dog meget forskelligt i de forskellige verdensdele. I Grønland er gennemsnitstemperaturen i perioden steget omkring 1,5 grader celsius.

Det mest ekstreme scenarie for klimaforandringer (kaldet RCP8.5), som FN’s klimapanel IPCC opererer med, regner med en gennemsnitlig global temperaturstigning på 3,7 grader celsius frem mod 2100 sammenlignet med i dag. Nyere forskning viser, at stigningen i det arktiske område vil blive op til omkring 8,3 grader celsius.

I IPCC’s RCP8.5-scenarie antages afsmeltningen fra de tre gletsjere på Grønland kun at bidrage med mellem 9,1 og 14,9 millimeter til de globale havstigninger. Nu har forskerne så vist, at blot 1,5 grads opvarmning af Grønland har resulteret i 8,1 millimeter havstigning.

"Omfanget af det istab, der er dokumenteret – næsten tre tusind kubikkilometer – er svært at forstå. Men den største bekymring er, at dette enorme istab er opstået som reaktion på en klimaforandring, der kun er en lille brøkdel af de klimaforandringer, som vi forventer i det næste århundrede,” siger William Colgan, medforfatter og seniorforsker ved GEUS.