Bornholmske kæmpesten indtager top 10 over Danmarks største sten

26-08-2019

GEUS har netop opdateret oversigten over Danmarks største sten. To bornholmske kæmpesten er blandt de 10 største.

Troldstenen ved Rø
Elverhøj ved Rø er nu nummer 3 på listen over Danmarks største sten

Der er selvsagt rigtig mange sten på klippeøen Bornholm. Også nogle meget store af slagsen. Bornholm har nu 17 prikker på kortet over Danmarks kæmpesten, som er lavet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Blandt de bornholmske kæmpesten har to fundet vej til GEUS’ top 10 over Danmarks største sten. Elverhøj eller Troldstenen i Troldskoven tager 3. pladsen med en omkreds på 24 meter og en estimeret vægt på 430 ton. Bobbestenen tager 8. pladsen med en estimeret vægt på 150 ton. Dermed må to andre sten vige pladsen på top 10; Tirslundstenen ved Brørup og Hvissingestenen ved København.

”Man skal huske, at de fleste af stenene på kæmpestenskortet aldrig har været på en badevægt. De er blot målt med tommestok, og ud fra de mål har vi vurderet vægt og volumen. Men fordi de alle har uregerlige amøbeformer med konvekse og konklave flader og hakkede og afrundede sider, er de svære at lave præcise mål på. Derfor er den estimerede vægt blot vores bedste bud,” siger Henrik Granat, geolog ved GEUS.

Højere krav til bornholmske kæmpesten

Kriterierne for, at en sten kan kaldes for en kæmpesten, er lidt anderledes på Bornholm end i det øvrige Danmark.

”Vest for Øresund kalder vi alle sten, der er over 4 meter på den lange led, for kæmpesten. På Bornholm med sten overalt og det allestedsnærværende grundfjeld har vi skærpet kravet til 5 meter. Derudover har vi tilføjet et krav om, at stenen er kendt under et navn. For med et navn følger som regel en historie,” forklarer Henrik Granat, geolog ved GEUS.

Selvom Bornholms tre rokkesten er små i den sammenhæng, er de alligevel kommet med på den samlede liste over kæmpesten, fordi de er kendte og bliver besøgt af rigtig mange folk.

Kun en enkelt tilflytter blandt de bornholmske kæmper

Alle stenene på Bornholm undtagen en enkelt består af bjergarterne granit og gnejs af samme type, som det bornholmske grundfjeld består af. De er ikke flyttet langt af indlandsisen og kaldes lokale ledeblokke.

Blandt de bornholmske kæmper findes imidlertid en enkelt tilflytter. Bleghald i Knudsker Plantage består af Karlshamn-granit, som findes som fast fjeld ved Karlshamn i Blekinge direkte nord for Bornholm. Den er en ægte ledeblok, der viser, at indlandsisen over Bornholm på et tidspunkt kom fra nord.

Henrik Jønsson Granat
Geolog
Overfladenær Land- og Maringeologi
Telefon40340727

Om kæmpesten.dk

GEUS er i gang med at kortlægge alle Danmarks kæmpesten. Indtil videre rummer kortet 127 sten fordelt på hele landet. Hvis du kender til kæmpesten, der ikke findes på kæmpestenskortet, hører GEUS gerne fra dig.

Se kortet og læs mere kæmpestenenes geologi og historier på kæmpesten.dk.