Hvissingestenen

billede af hvissingstenen
Foto: Henrik J. Granat

Hvissingestenen blev fundet i december 1966 og frigravet i foråret 1967. Den lå i vejen for udgravning til en kloakledning halvanden meter under overfladen. Den var nær blevet sprængt, men blev alligevel reddet, fredet og flyttet 150 m til sin nuværende placering, hvor den ligger flot til skue på en eng i Vestskoven. Hvissingestenen består af granit, og på dens flade overside ses skurestriber og parabelformede brud fra dens rejse med Indlandsisen.

Hvissingestenen er ikke kun isskuret på oversiden. Skurestriber på undersiden opstod, da den store blok granit sad fastfrosset til isens sål og blev trukket hen over et sand- og grusbelagt underlag. Foto Henrik J. Granat.

Geologi

Hvissingestenen består af omtrent lige dele alkalifeldspat, plagioklas og kvarts. Det gør den til en granit. Den er enskornet og homogen. På afstand er den grå, men tæt på træder de røde alkalifeldspatkorn frem og gør granitten rødlig. Bjergarten er størknet langsomt under afkøling dybt i jordskorpen. Mineralkornene er sammenvoksede i et for granit karakteristisk puslespilsmønster. På overfladen ses sejlformede brud. Det er trykmærker, der dannes, når stenen sidder fastfrossen i indlandsisens sål og trækkes af isen hen over overfladen. Hvissingestenen blev fundet indkapslet i moræneler, som geologerne ved, er aflejret af et isfremstød fra sydøst og Østersøegnene. Så Østersøegnenes granitiske grundfjeld er det mest oplagte sted at søge efter Hvissingestenens oprindelse.

Stenens størrelse

Oprindelig blev Hvissingestenens mål opgivet med disse runde tal: 6 x 5 x 3 m. Og vægten blev skønnet til 250 tons. Med den vægt, var det nemt at udnævne den til Sjællands største sten. En kasse med målene 6 x 5 x 3 m fylder 90 kubikmeter. 90 kubikmeter granit vejer 243 tons, hvis du regner med en vægtfylde 2,7 tons pr kubikmeter. Sådan må de have regnet dengang i 1960’erne.

4A og 8A fra Skovvangsskolen tæt ved Hvissingestenen og deres lærer i matematik og naturfag Holger Elme Nielsen var klogere. Hvissingestenen har tydeligvis ikke form som en retvinklet kasse. De to skoleklasser drog ud en forårsdag i 2009 og målte stenen. Konklusionen fra 4A var 114 tons, og 8A afrapporterede 51,4 kubikmeter og 138 tons.

13 år efter i april 2022 besøgte selvsamme lærer Hvissingestenen sammen med geolog Henrik J. Granat. Udstyret med landmålerstokke, målebånd og mobiltelefoner til at dokumentere opmålingens rigtighed, blev Hvissingestenen målt igen. De vandrette mål over ryggen blev 6,3 m lang og 5,2 m bred. Højeste højde over terræn blev bestemt til 2,2 m. Til slut blev målebåndet lagt stramt rundt om stenen i brysthøjde og omkredsen bestemt til 18,2 m, før to øl blev delt for at fejre de vigtige resultater. Sættes de nye tal for længde og bredde i formlen for en omdrejningsellipsoide og sættes højden til 3,0 m anslået fra gamle fotos, for du en volumen på 51,4 kubikmeter og en vægt på 139 tons. Præcis som 8A kom frem til i 2009!

Er Hvissingestenen så Sjællands største sten? Måske. Dyrestenen ved Kalundborg måler længde og bredde 6,6 og 5,2 m. Omkredsen er 19 m. Dyrestenen er altså lidt længere, lige så bred og har en lidt større omkreds end Hvissingestenen. Men vi kender ikke Dyrestenens højde. En ukendt del ligger gemt under overfladen. Ingen har tilsyneladende gravet ned under Dyrestenen for at bestemme højden.

Skurestriber, parabelbrud og et lille kunstværk i Hvissingestenens overside. Landmålerstokken viser isens bevægelsesretning. Kunstværkets betydning og kunstneren er derimod ukendt. Foto Henrik J. Granat.

Kulturspor

Otte huller til sprængstof ses på Hvissingestenens isskurede overside. Et af de otte er forseglet med beton. Mellem skurestriber og parabelbrud ses en lille finurlig figur indhugget. Betydning og kunstner ukendt.

Reddet i sidste øjeblik

Hvissingestenen lå i vejen for en kloakledning halvanden meter under overfladen og 150 m fra sin nuværende placering ved Krusegård i Ejby. Gravemaskinerne stødte på kæmpestenen i december 1966. Hullerne var boret, og der var gjort klar til sprængning, da der blev råbt stop. Tidligere skovrider E. Laumann Jørgensen, som også kaldes Vestskovens Fader, syntes, det var synd. Han fik sammen med Københavns Amt rejst en fredningssag. Fredningsdommeren mødte op ved stenen Lille Juleaften 1966, og Hvissingestenen blev reddet i sidste øjeblik fra en sønderdelt skæbne som skærver. Mange donkrafte og en ladvogn blev taget i brug i foråret 1967 for at flytte de 140 tons granit. Ladvognen punkterede på tre hjul undervejs.

Hvissingestenens overflade har skurestriber og parabelformede brud, fra sin rejse med indlandsisen

Foto: Henrik J. Granat.


 


 

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Tak til Holger Elme Nielsen for hjælp til opmåling i 2022 og den gode skolelærerhistorie fra 2009

Kok (2009): Hvor meget vejer Hvissingestenen. Folkebladet Glostrup, onsdag 6. maj 2009, side 9

Lumby, E. (2003): Den danske undergrund på nettet. Berlingske Tidende, 1. sektion, lørdag 16. august 2003, side 2.

Stockmar, T.: Hvissingestenen, Om folk og store sten. Folder i serien Ture til Geologiske Naturperler fra GEUS.

Naturstyrelsen 2015: Vandretursfolder nr. 32, Vestskoven-København.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, Løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 20.

Kronborg, C. (1997): Hvad vejer Danmarks største sten? Geologisk Nyt 1997/3, side 6.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. side 58.

Nielsen, A.V. (1991): Store sten i Danmark. DGU-information 1991/2, side 1-3.

Andersen S.A. (1968): 4. maj ekskursion til egnen vest for København. Medd. Dansk Geol. Foren. 18, side 128.

Foto: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Hvissingestenen

Hvissingestenen er fredet.

Det fredelige Danmarkskort

Hvissingestenen har navn efter den lille by Hvissinge, i hvis nærhed den ligger, i Glostrup Kommune. Nogle mener, den burde hedde Ejbystenen, for ved Ejby blev den i sin tid fundet.

Besøg Hvissingestenen

Hvissingestenen kan findes i Vestskoven, Glostrup Sogn, Glostrup Kommune. P-pladsen ved Oxbjergvej i Vestskoven er et udmærket udgangspunkt for at besøge Hvissingestenen, som findes 10 min gang derfra ad skovstier. P-pladsen ved Oxbjerget ligger i den øvre by ved hundeskoven, og der er en lille kiosk: Isbjerget. Stenen findes let med vandretursfolder 32 Vestskoven – København i hånden.

På cykel fra København er det oplagt efter følge Supercykelsti 99 Albertslundruten , der bringer dig fra Vesterbro i København og tæt forbi Hvissingestenen, idet ruten krydser vejen Birkeskoven, der fortsætter i Oxbjergvej.

Vestskoven er statsskov og hører under Naturstyrelsen Hovedstaden. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet, på cykel dog kun på skovveje og stier. Læs om reglerne i det offentlige skove .