Bobbestenen

Bobbestenen

Møllerlyngens kæmpe! Bobbestenen er en af de største løse blokke på Bornholm. Med stenbrud på flere sider kan det undre, at Bobbestenen undgik hammer og kiler og ikke blev kløvet til kantsten. Måske skyldes det 'Bobba', der efter sigende skulle bo under stenen. Bobba er det bornholmske ord for en bøhmand eller bussemand, som vi alle med fryd blev skræmt af som børn.
Møllerlyngen hørte tidligere til Højlyngen. Stedet sprang i skov med eg, birk og gran. Blåbær og anemone findes i skovbunden. Kæmpestenen er så stor, at der er plads til et lille vandløb under.

Geologi

Bobbestenen består af Almindinggranit. Farven er rødlig, hvilket skyldes kalifeldspat, og stenen har et mindre, men tydeligt indhold af det sorte mineral biotit, der er trukket ud i striber.

Øvrige mineraler er kvarts og plagioklas. Fordelingen er almindeligvis omtrent 40/20/30 % til hver af de tre hovedmineraler, kalifeldspat, plagioklas og kvarts. Almindinggranit minder meget om Hammergranit, og de hører begge til de yngre bjergarter på Bornholm med en alder omkring 1,4 milliarder år.

Vestermarie Plantage ligger på den enklave af Almindinggranit i det bornholmske gnejsområde, som også Almindingen gør. Bobbestenen er således at regne for en lokal ledeblok.

Stenen har en isskuret afrundet overside, men de skarpe kanter, der kendetegner siderne, typer på, at kæmpestenen ikke blev flyttet langt, da indlandsisen regerede.

Stenens størrelse

Bobbestenen blev målt i 2009 af Finn Hansen, der er hovedforfatter til websitet www.367ture.dk. Han bestemte den horisontale omkreds midt på stenen til 18,8 meter og den lodrette omkreds til 14,7 meter. Målene blev af Finn omregnet til et rumfang på 48 m3 og en vægt mellem 130 og 143 tons.

I juni 2019 blev stenen målt igen: største længde til 7,4 meter og en bredde samt en højde på 4,0 meter. Putter du de tal i formlen for en omdrejningsellipsoide, får du et rumfang på 60 m3 og en vægt tæt under 170 tons.

Vi får jo nok aldrig Bobbestenen op på en badevægt. Vægten anslås i denne sammenhæng til cirka 150 tons.

Foto af Henrik J. Granat

Bobba

Bobbestenen skulle ifølge sagnet være kastet af en trold mod Vestermarie Kirke eller af en jætte fra Christiansø mod Åkirke. Bobbe skulle stamme fra det bornholmske ord Bobba, der betyder spøgelse (bussemand), der bruges til at skræmme børn med. At "der boer enj Bobba unje", har måske været medvirkende til, at Bobbestenen ikke er slået til skærver.


 


 

Feltbeskrivelse: Jørgen Butzbach, DN og Henrik J. Granat, GEUS. 2019.

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Almindingen- (Streifen- ) Granit

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Bobbestenen – Møllerlyngen.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-31 og 64.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-17 og 70-71.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 118.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 171-172.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Bobbestenen

Almindinggranit kan studeres på uforvitrede overflader i det lille stenbrud Bjergbakke, som også ligger ved Segenvej omtrent en kilometer vest for Bobbestenen.

Besøg Bobbestenen

Bobbestenen kan findes i Vestermarie Plantage, Vestermarie Sogn, BornholmBobbestenen findes midt på Bornholm mellem Vestermarie og Almindingen. Ved Segenvej nr. 16 stikker et fast hjulspor mod syd. Ved sporet står en grøn postkasse med hvid nr. 16, og på modsat side af Segenvej ligger et rødt hus med nummer 7. Få hundrede meter inde af sporet findes plads til parkering af højst to biler i venstre vejkant umiddelbart før to hvide standere og et skilt, hvor der står: 'Adgang forbudt for uvedkommende'. En smal sti fører ned ad bakke fra højre side af sporet og hen til Bobbestenen og den lille bæk, stenen skræver over.

Fredningen af Bobbestenen giver alle og enhver adgang til at færdes til fods på arealet.

Møllerlyngen i den nordvestlige del af Vestermarie Plantage er vist kommunal skov med offentlig adgang døgnet rundt.