Varsling af oversvømmelser oprustes

01-05-2023

Oversvømmelser kan blive hyppigere i fremtiden, og det kræver et effektivt varslingssystem. Derfor afsættes der på finansloven et stort millionbeløb til et varslingssystem, der skal opbygges hos DMI med assistance fra bl.a. GEUS.

Havet stiger i takt med de globale temperaturstigninger, hvilket bl.a. øger risikoen for stormfloder og andre typer oversvømmelser, som nu skal kunne varsles (Foto: GEUS)

Når havet står højere, og himlen åbner for sluserne og sender stadigt kraftigere skybrud og længere perioder med regn ned over os, skal der mindre til, at vi rammes af oversvømmelser.

Derfor har regeringen og partierne bag den netop vedtagne finanslov for 2023 besluttet at afsætte 189,6 millioner kroner til et varslingssystem for oversvømmelser. Projektet ledes af DMI, som sammen med GEUS og en række andre myndigheder er i gang med at opbygge kapacitet til den nye opgave, hvor den samlede løsning ventes klar i 2026.

DMI varsler i dag 24/7 året rundt for farligt vejr som for eksempel skybrud og stormflod. Disse varsler siger dog ikke i sig selv, om der er risiko for oversvømmelser, og hvor de i givet fald forventes at ramme.

Geologien er afgørende

Om et område oversvømmes afhænger af samspillet mellem talrige faktorer herunder lokale forhold som landskabets og kystens beskaffenhed samt vind og vejr – hvor meget nedbør er der faldet både inden for kortere og længere perioder, og hvor højt havet står. Det gælder især, når det trækker op til stormflod. 

Det er områder, hvor GEUS' omfattende viden om vandets kredsløb og i særdeleshed grundvandet er uhyre vigtigt. Derfor er der også øremærket et millionbeløb til at forskerne i GEUS' Afdeling for Hydrologi kan bistå med data og modeller til det nye varslingssystem. Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af tidligere og fortløbende projekter med fokus på at forudsige og måle vandstand i vandløb og grundvand, som du kan læse mere om på afdelingens hjemmeside

Udover DMI og GEUS deltager også Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), Miljøstyrelsen (MST), Kystdirektoratet (KDI) og Danmarks Miljøportal (DMP) i projektet. 

Læs fuld pressemeddelelse fra DMI

Lars Troldborg
Specialkonsulent
Hydrologi