GEUS overvåger for rystelser

28-09-2022

GEUS’ seismografer har som tidligere meddelt registreret to rystelser i Østersøen, som passer med gaslækagerne fra Nord Stream 1 og 2. Dette blev fundet og meldt videre tirsdag formiddag som en del af rutinemoniteringen. GEUS overvåger for yderligere seismiske hændelser.

Danmarkskort der viser hvor seismograferne er i landet
GEUS har otte seismografer i Danmark. De er placeret som vist på dette kort. Grafik: GEUS

GEUS har 10 seismografer i Danmark, som løbende registrerer seismiske hændelser i form af rystelser. Hertil har GEUS samarbejde med andre lande, der giver adgang til data fra andre landes seismografer.

GEUS moniterer normalt løbende den seismiske aktivitet i Danmark, ved at GEUS’ seismologer dagligt gennemser data fra døgnet før (midnat UTC til midnat UTC) fra både GEUS’ egne stationer og et udvalg af svenske og norske stationer.

Finder seismologerne potentielle hændelser i data, analyseres disse efterfølgende. Hvis seismologerne ser noget usædvanligt eller får henvendelser fra f.eks. borgere, der har mærket rystelser, vil seismologerne typisk analysere disse hændelser med det samme.

Fundet og orientering

I forbindelse med den daglige screening af seismiske data fra døgnet før fandt GEUS’ seismologer tirsdag formiddag d. 27. september først rystelsen, der skete kl. 02:03 mandag d. 26. september, og herefter rystelsen, der skete kl. 19:03 mandag d. 26. september. Både efter første og andet fund blev Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Departement straks orienteret, og der skete videre orientering af relevante parter.

Overvågning døgnet rundt

Normalt er der ikke seismiske hændelser i Danmark, der kræver overvågning døgnet rundt, men pga. denne ekstraordinære situation har GEUS siden tirsdag formiddag d. 27. september overvåget for hændelser døgnet rundt og fortsætter foreløbigt med dette.

Hvis seismologerne registrerer en uregelmæssighed, defineret som en rystelse som ikke vurderes til at være et naturligt jordskælv, kontakter GEUS straks den nationale operative stab (NOST) samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Departement.

De to rystelser

GEUS’ seismografer registrerede som tidligere meddelt de to rystelser i Østersøen henholdsvis natten til mandag d. 26. september kl. 02:03 og mandag d. 26. september kl. 19:03, begge dansk sommertid. Tidspunkterne og lokationerne passer med tidspunkterne for gaslækagerne fra Nord Stream 1 og 2.

Signalerne er bl.a. registreret på GEUS’ to seismografer på Bornholm, GEUS' seismograf på Stevns samt på seismografer i Sverige og Tyskland.

Som meddelt i går målte den første rystelse 2,3 på Richterskalaen, den anden målte 2,1. Signalerne fra rystelserne ligner ikke jordskælv. Signalerne er i stedet sammenlignelige med de signaler, der ses ved sprængninger.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har ansvaret for overvågning og registrering af jordskælv og anden seismisk aktivitet i Danmark og Grønland.

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner