Webinar: Undersøg mulighederne for geologisk varmelagring i dit lokalområde

01-06-2021

Den 16. juni kl. 14-14.45 inviterer GEUS til gratis webinar, der guider dig igennem vores offentligt tilgængelige webværktøj til screening af varmelagringspotentialet i den øvre undergrund. Vi gennemgår bl.a. de datakilder, som findes i webGIS-kortet.

Varmelagring

Webkortet giver mulighed for at screene den øvre undergrunds potentiale som varmelager med fokus på grundvandsmagasiner (egnet til Aquifer Thermal Energy Storage, ATES) og områder uden grundvand (egnet til Borehole Thermal Energy Storage, BTES). Kortet bidrager også med et overblik over dybden til grundvandet og terrænnære jordbundsforhold, som er væsentlige ved etablering af damvarmelagre (Pit Thermal Energy Storage, PTES). Kortet giver mulighed for at sammenstille relevante temaer, både geologiske, hydrologiske og drikkevands-administrative temaer, der tilsammen giver et forbedret beslutningsgrundlag i den første screeningsfase og interessentinddragelse.

Kortet er tilgængeligt her

Webinaret henvender sig alle med interesse i geoenergi og varmelagring, energiplanlæggere, rådgivere m.fl.

Oplægsholdere

  • Anders Kallesøe, specialkonsulent i Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
  • Mette Hilleke Mortensen, geolog i Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning

 

Tilmelding

Tilmeld dig via e-mail til ajk@geus.dk.

Webinaret afholdes på Microsoft Teams – du modtager et link forud for mødet.

Tilmeldingsfrist er d. 16. juni kl.10.