Ny bestyrelse for GEUS

04-01-2021

GEUS’ bestyrelse for 2021-2024 er på plads, og Minik Rosing fortsætter som formand.

En ny bestyrelse er blevet udpeget for 2021-2024 for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Medlemmerne repræsenterer forsknings- og erhvervsmæssig indsigt inden for GEUS’ kerneområder, som fastsat i Lov om GEUS.

Bestyrelsen skal bl.a. arbejde videre med GEUS’ strategi for 2020-2024, hvor otte strategiske temaer og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling spiller en bærende rolle. Læs mere om strategien her.

Minik Rosing, der er professor ved Københavns Universitet, fortsætter som formand for GEUS’ bestyrelse, og han udtaler i den anledning:

”GEUS’ forskning er af afgørende betydning for Danmark og Grønlands engagement i løsningen af en lang række væsentlige globale udfordringer. Jeg ser frem til, sammen med resten af bestyrelsen, at sikre grundlaget for GEUS’ arbejde med vigtige emner som CO2-lagring i undergrunden, geotermi, overvågning af Grønlands indlandsis, klimatilpasning og at finde mineralske råstoffer, som kan understøtte den grønne omstilling.”

GEUS’ bestyrelse 2021-2024

Professor Minik Rosing, Københavns Universitet (formand)

Direktør Bo Naamansen, Asiaq/Greenland survey

Professor Claus Beier, Københavns Universitet

Lektor Christine Schøtt Hvidberg, Københavns Universitet

Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet

Director R&D Jesper Sand Damtoft, Aalborg Portland

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

Adm. Direktør Anne Lawaetz Arhnung, Landbrug og Fødevarer

Lektor Philip Loldrup Fosbøl, DTU

Medarbejderrepræsentanter

Laboratoriefuldmægtig Anette Ryge, GEUS

Seniorforsker Bodil W. Lauridsen, GEUS

Tilforordnede medlemmer

Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen

Vicedirektør Isabelle Navarro Vinten, Miljøstyrelsen