Ressourcer til vækst og velfærd - Årsberetning 2015.

13-07-2016

Ressourcer til vækst og velfærd er titlen på GEUS' Årsberetning 2015, som netop er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.

Under overskriften Geologi for samfundet blev GEUS' nye, opdaterede strategi lanceret i 2015. Strategien har et 8-årigt sigte og udgør det strategiske grundlag for GEUS' resultatkontrakt med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for perioden 2016-2019.

Læs mere om strategien og GEUS' mange andre aktiviteter i 2015 indenfor områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima samt opbygning af ekspertise i flere udviklingslandene. Du kan blandt andet læse om:

 • Online data om Grønlands geologi og mineralressourcer
 • Fælles europæiske råstofdatabaser
 • International forskningsevaluering af vandområdet
 • National kvælstofmodel
 • Øget viden om olie- og gaspotentialet i Nordsøen
 • Geotermisk energi og jordvarme
 • Mineralske råstoffer til dansk industri - økonomi og forsyning
 • Ny opgørelse af danske råstoffer
 • Samfundets robusthed over for oversvømmelser
 • Hurtigere frigivelse af smeltevand fra Indlandsisen
 • Rent drikkevand til vietnameserne
 • Oliegeologisk samarbejde med Vietnam

Læs publikationen: Ressourcer til vækst og velfærd. Årsberetning 2015
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/15/Sider/default.aspx

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk