Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2015

​Årsberetning 2015 - Ressourcer til vækst og velfærd

​Læs Årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Ressourcer til vækst og velfærd' som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2016 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-435-0
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus15-dk.pdf (pdf-file, ~9 mb)

 • Ny strategi - til gavn for samfundet
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Online data om Grønlands geologi og mineralressourcer
   • 3D seismiske data tilgængelige i e-handels system til olieindustrien
   • Fælles europæiske råstofdatabaser
   • Ny bog om Grønlands geologiske udforskning
 • Vandressourcer
  • Viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • International forskningsevaluering
   • National kvælstofmodel
   • Storskala modellering af saltvandsindtrængning i grundvandet
   • Bedre evaluering af rumlige mønstre fra hydrologiske modeller
 • Energiråstoffer
  • Viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Øget viden om olie- og gaspotentialet i Nordsøen
   • Forberedelse af olie- og gasudbudsrunder i Grønland
   • Samling af viden om skifergas
   • Geotermisk energi og jordvarme
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljømæssig forsvarlig udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Mineralske råstoffer til dansk industri - økonomi og forsyning
   • Ny opgørelse af danske råstoffer
   • Grønlands mineralressourcer
   • Nyt EU superkonsortium skal sikre Europas forsyning med råstoffer
 • Natur og klima
  • 3D kommunemodel til forvaltning og håndtering af vand i storbyer
   • Hurtigere frigivelse af smeltevand fra Indlandsisen
   • Kortlægning af havis og marin primærproduktion
   • Samfundets robusthed over for oversvømmelser
 • GEUS derude
  • Forskning og kapacitetsopbygning i Zambia
   • Rent drikkevand til vietnameserne
   • Bæredygtig small-scale mining i Cameroun
   • Oliegeologisk samarbejde med Vietnam
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2015
   • Formidling af viden om mineralske råstoffer
   • En ny videokanal så dagens lys
   • Geologi på skoleskemaet i Grønland
   • Velbesøgte kulturnætter
 • Nøgletal for 2015
 • Organisation

Forord

Stigende internationalisering prægede 2015 og GEUS' mål om at øge sit internationale arbejde og spille en mere markant rolle i det internationale forskningssamarbejde, ikke mindst inden for EU, manifesterede sig på bedste vis ved GEUS' deltagelse i en række højt profilerede initiativer og projekter.

GEUS blev som eneste danske institution deltager i et Knowledge and Innovation Community (KIC) for råstoffer - et europæisk superkonsortium med over 100 deltagere fra industri, forskning og uddannelse. Dette konsortium med navnet EIT Raw Materials rummer de store aktører på området, og skal i fællesskab udvikle råstofsektoren i Europa med støtte fra EU og nationale midler. Medlemskabet giver projektmuligheder og leder allerede til invitation til deltagelse i andre innovationsprojekter. KIC arbejdet på GEUS bygger bl.a. på Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), som i 2015 leverede en omfattende sårbarhedsanalyse af dansk industris råstofforsyning.

Det Europæiske samarbejde udviklede sig gennem EuroGeoSurveys (EGS), og GEUS er pt. den geologiske undersøgelse, der deltager i næstflest EU projekter i Europa omfattende projekter inden for alle GEUS' kerneområder. En undersøgelse over publicering og impact af den europæiske grundvandsforskning placerede også GEUS i top blandt alle forskningsinstitutioner i Europa, hvilket også blev bekræftet af en nyligt gennemført international evaluering af GEUS' vandområde. Ligeledes har GEUS været med i udvikling af bygeologi i Europa sammen med partnerskabsbyer, et område der spås stærkt øget interesse for.

Nye databaser og dateservices i Grønland, i Danmark og på EU plan er lanceret i 2015 og bidrager til at bringe GEUS' data i spil i mange sektorer, hvor de gør nytte i forvaltning, rådgivning, planlægning og industri og sparer samfundet og brugeren for betydelige omkostninger, samt tiltrækker nye investeringer.

Der er ligeledes gennemført en række forskningsprojekter af betydning for olie- og gasproduktionen i Nordsøen, samt ikke mindst for den grønne energi, med omfattende projekter om geotermisk energi, varmelagring og jordvarme. Det geotermiske potentiale er kortlagt og præsenteres i 2016 som en del af en GIS-platform til hjælp ved planlægning af geotermiske boringer. På jordvarmeområdet er der, sammen med partnere, udviklet en GIS-platform til støtte for etablering af jordvarmeanlæg.

GEUS' overvågning af Indlandsisen indgik i det faglige grundlag for klimatopmødet i Paris og dokumenterede, at tabet af masse fra Indlandsisen er stigende og vil få væsentlig betydning for fremtidens havspejlsstigninger. GEUS' forskning kom i 2015 i usædvanlig grad i medierne og fik politisk opmærksomhed, da GEUS netop arbejdede med og havde viden om emner som skifergas, radioaktivt affald, udvaskning af nitrat ved ændring af gødningsnormer og fund af pesticider i grundvand. Mediernes interesse for konflikter fremfor faglighed stillede - og vil i fremtiden stille - nye krav til GEUS' håndtering af institutionens kommunikation udadtil.

De positive resultater kan dog ikke overskygge, at markedssituationen for hjemtagelse af projekter, især inden for GEUS' energiområde, har været vanskelig i 2015, men også de generelt færre midler og en stærkt øget konkurrence har medført, at institutionen i 2015 måtte foretage en budgettilpasning og opsige en række medarbejdere.

Med en ny strategi, en ny resultatkontrakt og en stigende internationalisering står GEUS over for et spændende og udfordrende 2016. GEUS er godt rustet til opgaverne, men vil i betydeligt omfang være afhængig af stabile bevillingerog egen evne til hjemtagelse af eksternt finansierede projekter.

Minik Rosing
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 Genveje

 
Årsberetning 2015 - Ressourcer til vækst og velfærd