Oscar hyldet med en Oscar

01-12-2015

Ved et møde i Dansk Geologisk Forening blev grønlandsgeologen Niels Henriksen, også kaldet Oscar, hyldet af sine kolleger med en statuette af sig selv for hans seneste bog
Grønlands geologi udforskes.

Grønlandsgeologen Niels Henriksen, også kaldet Oscar, blev i fredags den 27. november 2015 hyldet af sine kolleger for sin seneste bog Grønlands geologi udforskes - glimt af geologernes arbejde, der lige er udkommet.

Det foregik ved et møde i Dansk Geologisk Forening (DGF), hvor den geologiske udforskning af Grønland blev præsenteret igennem fire foredrag, som dækkede Lauge Kochs og Kryolitselskabet Øresunds undersøgelser, universitetsdrevne studier samt statens undersøgelser, som Oscar selv præsenterede de første 20 års aktiviteter af.

Oscar fik en Oscar
Efter foredragene fik Oscar overrakt en statuette af sig selv, stående i fuldt feltkostume og med en geologhammer i den ene hånd. Ved overrækkelsen sagde geolog Peter Frykman fra DGF, at denne Oscarstatuette til Oscar blev givet for hans store indsats for udforskningen af Grønlands geologi og for hans seneste bog.

I 2005 udkom således Niels Henriksens første populærvidenskabelige bog om geologien i det store land - Grønlands geologiske udvikling og i år udkom så hans seneste bog Grønlands geologi udforskes, hvor han fortæller om, hvordan geologerne undersøgte geologien i Grønland.

Peter Frykman erkendte ved overrækkelsen, at det ikke var en stor overraskelse for Oscar, at han skulle modtage sin Oscarstatuette. For et stykke tid siden var Niels Henriksens nemlig blevet bedt om at trække i felttøjet igen for at stå model til en scanning af sig selv, som var grundlaget for den 3-D printede Oscarstatuette.

Niels Henriksen fik tilnavnet Oscar i skolen i forbindelse med en historietime om den svenske kong Oscar den anden, hvor han ikke helt havde fået sat sig ind i stoffet.

Et helt liv i grønlandsgeologiens tjeneste
Niels Henriksen har arbejdet et helt liv som geolog i Grønland, og hans store viden om landets udforskning er nu nedskrevet i hans nye bog Grønlands geologi udforskes - glimt af geologernes arbejde, som er udgivet af GEUS. Bogen fortæller om geologernes arbejde og giver læseren indblik i, hvad de lavede, hvordan de boede, hvad de spiste, og hvilke skibe, fly og helikoptere de brugte for at komme rundt i det store land med den barske natur.

Niels Henriksen har været ansat som geolog ved GEUS fra 1963 til 2000 og har som statsgeolog gennem mange år været leder af den geologiske kortlægning. Han har fra sin tid som student deltaget i arbejdet og har haft i alt 35 somres feltarbejde i Grønland, og han har deltaget i mange af de ekspeditioner, der er beskrevet i bogen. Niels Henriksen har siden sin pension være tilknyttet GEUS, som emeritus.

Tusind tak og tillykke
Direktør Johnny Fredericia fra GEUS indledte DGF-mødet på Geologisk Museum den 27. november 2015, hvor grønlandsgeologen Niels Henriksen, også kaldet Oscar, blev hyldet.

Johnny Fredericia sagde:

Det er en stor glæde at mødes om udgivelsen af bogen

<

Grønlands geologi udforskes og det er dejligt at kunne gøre det på initiativ af DGF - for det viser, at Grønlands geologiske udforskning ikke alene var en GEUS-mission men en national - ja i de senere år en rigsfællesskabsmission - og en mission med et stort internationalt islæt.

Det viser bogen med sin store bredde og med sine mange personprofiler, over dem som i særlig grad har givet deres bidrag fagligt. Men også de, der har understøttet eller været en del af de forudsætninger, er omtalt, ligesom bevillingsgivere og myndigheder - som altid har været en forudsætning for, at vi i dag har et omfattende geologisk kendskab til Grønland.

Et omfattende kendskab til Grønlands geologi er en forudsætning for at benytte og beskytte de geologiske naturressourcer. Begge dele er nøgleemner i den daglige og intense interesse for og debatten om Grønland og Arktis.

Hvordan dette geologiske grundlag blev til, har vi aldrig tidligere fået en så detaljeret beretning om. En beretning som samtidig er spændende og viser hvad arbejdsbetingelserne var og stadig er. Intet kommer ud af den blå luft - som man af og til får fornemmelsen af, at politikerne tror, men skabes kun gennem hårdt arbejde.

Bogen giver et klart indblik i det udfordrende i udforskningen, og hvad man som ekspeditionsdeltager må udstå, og nu kan Oscar så krone et langt livs deltagelse i arbejdet med at udgive bogen om og udbrede kendskabet til, hvordan det gik til.

Og de har haft det sjovt ind i mellem - geologerne. Det har givet ophav til mange spændende, inspirerende og lærerige historie, som udgør en del af vores fælles geologiske kulturarv. Men bogen er også en ekspeditionshistorie som vil tryllebinde den store gruppe mennesker - der ikke er geologer - men som er fascineret af Grønland.

For en institution som GEUS er det af grundlæggende betydning, at vi kan sikre den geologiske hukommelse - ikke blot fagligt konkret, men også om hvordan vi arbejder. Videndeling på tværs af generationer giver inspiration og bevaring af vores videnkapital. Det gør det til et godt og lærerigt sted at være ung forsker og skaber en fælleskabsfølelse - lad os bare kalde det en ånd - på institutionen.

Så Oscar - fra GEUS' side er vi dig dybt taknemmelige for det store - og ulønnede - arbejde du har gjort som emeritus på GEUS. At vi har sådanne emeritusser kan vi ikke skønne nok på.

Så tusind tak til dig og tillykke med udgivelsen.

Læs mere om den nye bog: Grønlands geologi udforskes
www.geus.dk/DK/publications/popular-geology/books/Sider/groenl_geol_udforskes-dk.aspx

Læs mere om den anden bog skrevet af Niels Henriksen: Grønlands geologiske udvikling
Grønlands Geologiske Udvikling

Oscar alias Niels Henriksen med sin Oscarstatuette

Oscar med sin Oscarstatuette. Grønlandsgeologen Oscar alias Niels Henriksen blev den 27. november 2015 hyldet af kolleger med en statuette af sig selv i fuldt feltkostume og med en geologhammer i den ene hånd. Oscar har arbejdet et helt liv som geolog i Grønland, og hans store viden om landets udforskning er nu nedskrevet i hans nye bog Grønlands geologi udforskes - glimt af geologernes arbejde , som er udgivet af GEUS.