Fakta om uran

20-12-2015

Alle ved da, hvad uran er? Eller gør vi?

Uran er et grundstof, som findes naturligt i små mængder i både jord, sten og vand. Det er et gråligt, svagt radioaktivt metal, som er meget tungt. Langt hovedparten af den uran, som udvindes, bliver brugt til fremstilling af brændsel i kernekraftreaktorer.

Uran har været anvendt som energikilde i over 60 år. Trods diskussioner og beslutning om udfasning af kernekraftværker i nogle lande – ikke mindst i kølvandet på Fukushima-ulykken i 2011 – udbygges kernekraften i disse år.

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har netop udgivet et faktablad om uran i serien 'Fakta om råstoffer'. Her kan man få et overblik over, hvordan det forholder sig med verdens uranproduktion, hvilke lande der producerer uran, hvor længe man har reserver til med den nuværende produktion, og hvad man regner med kan udvindes på sigt.

'Fakta om uran' giver svar på det, man (måske) godt vidste i forvejen, men også ny viden. Vidste du fx, at

  • Kernekraft producerer cirka 11 % af verdens elektricitet?
  • Over en tredjedel af verdens uran udvindes i Kasakhstan?
  • En stor del af det radioaktive affald fra atomkraftværker kan genbruges? I dag deponeres størstedelen.

Læs mere om uran i Fakta om råstoffer no. 8 – uran.

MiMa er et rådgivende center under Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og formidler viden om mineralske ressourcers værdikæde fra efterforskning og udvinding til forbrug, genanvendelse og udviklingen af nye teknologier. MiMas arbejde bygger fortrinsvis på geologers arbejde med de mineralske råstoffer gennem årtier. Blandt andet har geologerne fra GEUS arbejdet med forekomster af uran i Grønland. Det er der kommet en række publikationer ud af, både videnskabelige rapporter og det populærvidenskabelige informationshæfte 'Information og fakta om udvinding af uran i Grønland' fra 2015.

Keulen, N., Thrane, K. Stensgaard, B.M. and Kalvig, P. (2014): An evaluation of the potential for uranium deposits in Greenland

Kalvig, P., Thrane, K. og Hanghøj, K. (2014): Uran – fra efterforskning til efterspørgsel

Paulick, H., Thrane, K. and Kalvig, P. (2015): Rare Earth Element (REE) exploration potential and projects in Greenland

Kontakt:
Per Kalvig
Centerleder
Telefon: 9133 3864
E-mail: pka@geus.dk

Faktablad om Uran

MiMa faktablad om Uran