Persondatapolitik ved indberetning af jordskælv

Læs, hvordan GEUS behandler de persondata, du indberetter, når du har oplevet et jordskælv.

                                                                                                                                       Sidst opdateret den 5. marts 2021

Når du indberetter et jordskælv på geus.dk, registreres dine oplysninger.  

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at GEUS indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om dig med henblik på at kunne lave analyser og forskning omkring jordskælv i og omkring Danmark og Grønland.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Lokation for hændelsen
 • Dato for hændelsen
 • Opfattelse af hændelsen  


Dine oplysninger vil af GEUS’ seismologer blive lagt ind på en intensitetsskala (se f.eks. 'Intensity' i figur 4) og bruges i anonymiseret form.

Opbevaring af personoplysninger

Dine oplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt hos GEUS’ hjemmesideudbyder Berú, som GEUS har indgået en databehandleraftale med, samt i en mappestruktur på GEUS’ interne filsystem. 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig af GEUS via hjemmesiden, skal du rette henvendelse til seismologi@geus.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, for at få dine oplysninger slettet, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. 

Du har også mulighed for at henvende dig til GEUS' databeskyttelsesrådgiver, Bibi Shah, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren Bibi Amina Shah kan kontaktes på

Telefon: 72545741
Mobil: 30459398

GEUS er dataansvarlig

GEUS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Øster Voldgade 10
1350 København K
E-mail: geus@geus.dk
Telefon: 38142000

Dine rettigheder omfatter

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på webteam@geus.dk

Du har følgende rettigheder: 

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig via hjemmesiden, skal du rette henvendelse på webteam@geus.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at GEUS behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.