Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2022

27-02-2024

Årets statusrapport fra Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2022 er nu tilgængelig.

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2022

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og omfatter kemiske analyser og oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat, grundvandets redoxforhold, pesticider, PFAS samt for vandforbruget og det nationale pejleprogram. Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer som vandforsyningsboringer.

Der er udarbejdet omfattende bilag. Bilagene indeholder blandt andet en oversigt over resultater fra alle analyserede pesticider og organiske mikroforureninger gennem tiden i både overvågningsboringer og vandforsyningsboringer, herunder også resultater fra screeninger.

Bilagene viser også den geografiske fordeling af grundvandsdannelsen for perioden 1989-2022.

Claus Kjøller
Statsgeolog
Geokemi
Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation