Rystelser registreret i fjordsystem i Nationalparken i Nord- og Østgrønland

22-09-2023

De grønlandske myndigheder har henvendt sig til GEUS i forbindelse med en tsunami i fjorden ved Ella Ø i Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Tsunamien er sammenfaldende med at GEUS har registreret et seismisk signal der svarer til 3,4 på Richterskalaen i området.

GEUS undersøger årsagen til rystelserne sammen med Aarhus Universitet og Departementet for Råstoffer og Justitsområdet, Grønland.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og Grønlands Politi har udsendt et varsel angående færden i fjordsystemerne omkring Ella Ø i Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

Dette kan man læse mere om her.

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Søren Rysgaard
Professor
Arctic Research Centre og Institut for Biologi - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet.
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation