Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2021

03-03-2023

Årets statusrapport fra Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2021 er nu tilgængelig.

Danmarkskort med nitratindhold

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og omfatter kemiske analyser og oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat, pesticider, PFAS, chlorerede opløsningsmidler og sporstoffer samt for vandforbruget.

Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer som vandforsyningsboringer. Derudover er der i år et tema om grundvandets temperatur baseret på de tilgængelige data fra NOVANA-programmet.

Claus Kjøller
Statsgeolog
Geokemi
Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation