Teknisk anvisning for prøvetagning af grundvand er blevet opdateret

26-06-2023

GEUS deltager i overvågningen af grundvand i Danmark og udarbejder og vedligeholder blandt andet tekniske anvisninger for det praktiske arbejde. En af de anvisninger er netop blevet opdateret.

Udsnit af danmarkskort med drikkevandsboringer

GEUS har netop udgivet en opdateret teknisk anvisning for prøvetagning af grundvand. Den er udarbejdet for Miljøstyrelsen, og opdateringen hænger sammen med den udvikling, der er sket inden for batteriteknologi, filtreringsudstyr og andet feltudstyr, siden anvisningen blev udgivet første gang i 2012.

Den indeholder anvisninger af, hvordan man sikrer en repræsentativ prøve gennem forpumpning og korrekt prøveudtagning og på, hvordan man udfører en række feltanalyser af blandt andet pH, ilt og elektrisk ledningsevne.

Skal sikre ensartethed

Den tekniske anvisning er rettet mod den landsdækkende grundvandsovervågning for grundvand (GRUMO), som er en del af Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Den kan derudover anvendes i alle sammenhænge, hvor der er behov for at kende grundvandets kemiske sammensætning og udtage vandprøver af grundvandet.

Anvisningen er en ud af tre tekniske anvisninger, der udarbejdes til NOVANA for at sikre ensartede faglige standarder for såvel feltarbejde som dataarbejde. De øvrige tekniske anvisninger omhandler dels etablering og vedligehold af boringer (udgivet foråret 2023) og pejling af grundvandsstanden (udgivet 2012).

De tekniske anvisninger for prøvetagning og pejling af grundvandsstanden findes også i engelske udgaver.

Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi
Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977