Indlandsisen mere skrøbelig end forventet: Grønland var overvejende grøn for kun 416.000 år siden

18-07-2023

En stor del af Grønland har været dækket af tundra og muligvis skov i nyere geologisk tid, nærmere bestemt en mellemistid for 416.000 år siden, afslører nyt studie udgivet i Science. Studiet bidrager med ny indsigt i, hvad vi kan forvente af havniveaustigninger som følge af Indlandsisens afsmeltning grundet global opvarmning.

Et mestendels grønt og brunligt landskab med en sø og en snoet år ses. Det er lettere kupperet.
En å snor sig gennem et mestendels grønt grønlandsk landskab præget af tundra. (Foto: Joshua Brown, University of Vermont)

I forskningsartiklen ’Deglaciation of northwestern Greenland during Marine Isotope Stage 11’ udgivet den 21. juli 2023 i tidsskriftet Science deler en række forskere, herunder Paul Knutz, forskningsprofessor, Tonny Bernt Thomsen, seniorforsker, og Nynke Keulen, seniorforsker, GEUS, et studie, der bidrager med nye indsigter i Indlandsisens alder.

Studiet viser, at Grønland var væsentligt mere isfri under en tidligere mellemistid end vi hidtil har regnet med. Indlandsisen har været mindre, og det globale havniveau var derfor højere end i dag.

Faktisk har havniveauet været mindst 1,4 meter højere, viser modelberegninger fra studiet. Et større tab af ismasse og dermed et endnu højere havniveau kan ikke udelukkes, men det kræver yderligere belysning.
- Paul Knutz, forskningsprofessor, GEUS.

Gamle borekerner fra den kolde krig

Forskerne har analyseret aflejringer fra bunden af Camp Century-iskerneboringen, der blev gennemført i 1966. Camp Century er mest kendt som en underjordisk amerikansk militærbase, der blev etableret i nordvestgrønland i 1960erne. Kernerne, der indeholder frossent sediment og udgør et geologisk klimaarkiv, lå stille i flere årtier, indtil de blev genopdaget i 2017.

Da først forskerne gik i gang med at undersøge kernerne viste de sig at indeholde organisk materiale heriblandt dele af blade og mos, der kunne tyde på, at der har været tundra og endda skove ikke ulig dem vi kender til i Norden. Det nye studie kan nu fastsætte tiden for de isfri forhold i nordvestgrønland til for 416.000 år siden.

Reduceret Indlandsis

Kerneprøverne fra Camp Century stammer fra en mellemistid der fandt sted for 424.000-374.000 år siden kendt som ’Marine Isotope Stage 11’ (MIS11). Perioden var præget af en moderat omend langvarig opvarmning som følge af øget solindstråling. Sammenlignet med det klima, som vi har i dag, er der dog den væsentlige forskel, at de atmosfæriske niveauer af varmefangende kuldioxid dengang var langt under niveauet i dag; 280 milliontedele (ppm) overfor 480 ppm. Til trods for det har Indlandsisen været væsentligt reduceret i forhold til i dag.

Forskerne bag studiet fremhæver, at fundene kan tyde på, at Indlandsisen er mere følsom overfor klimaforandringer, end vi før antog. En af lederne bag studiet tøver heller ikke med at påpege, at dette studie er et vandtæt bevis for sammenhængen mellem global opvarmning og afsmeltning af Indlandsisen:

”Det er det første skudsikre bevis vi har for, at en stor del af Indlandsisen forsvandt, da det blev varmt,” siger Paul Bierman, professor ved University of Vermont, der var med til at lede studiet.

GEUS har bidraget til studiet ved at etablere den geologiske oprindelse for Camp Century-kernematerialet. Det er viden, der er essentiel for at kunne tolke aflejringshistorien.

”Vi har fastlagt sammensætningen og oprindelsen af sedimentlagene i bunden af Camp Century-iskernen, specielt dannelsesaldre af mineralkorn og deres relation til den nordgrønlandske geologi,” fortæller Paul Knutz.

”Resultatet fra Camp Century-iskernen stiller nye spørgsmål og er derfor ideelt timet med en videnskabelig ekspedition til Baffinbugten her i 2023. Her vil vi gennemføre en række dybe kerneboringer ud for nordvestgrønland i regi af International Ocean Discovery Program (IODP). De skal belyse iskappens evolution og fortidige respons på klimaopvarmning. Den fælles interesse for studierne drejer sig om at opnå en kontinuerlig og detaljeret kronologi over marine temperaturforhold og isafsmeltning, der kan afklare, om MIS11 var enestående eller blot en ud af flere ’super-interglaciationer’ gennem de sidste 2,5 millioner år.” fortæller Paul Knutz.

Paul Knutz fortæller, at forskerne yderligere vil samle klimaarkiver, der går 15-20 millioner år tilbage og kan belyse effekten af CO-betingede opvarmninger på iskappens dynamik.

Studiet udgivet i Science er resultatet af et internationalt samarbejde, der involverer en række amerikanske og europæiske forskningsinstitutioner, heriblandt Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. GEUS’ deltagelse i dette samarbejde med fokus på at udrede en klimahistorie, der har ligget gemt i en dybfryser i årtier, hviler især på GEUS’ isotop-geokemiske analyse faciliteter, samt udbredt viden om geologien i Grønland og Arktis.  Arbejdet er forgået med støtte fra Geocenter Danmark gennem projektet ’Evolution of Icehouse Greenland – integrating Models and Archives’ (ENIGMA).

Ekspedition til Baffinbugten

Der finder en ekspedition til Baffinbugten sted i august-september 2023. Ekspeditionen er en del af International Ocean Discovery Program (IODP).

Du kan finde mere information om ekspeditionen på engelsk på iodp.tamu.edu

Camp Century: below the ice

Du kan finde mere information om undersøgelserne af sedimenter fra Camp Century på engelsk og finde spændende billeder af forskningen her:

Camp Century: below the ice

Forskningsartikel

Du kan læse forskningsartiklen 'Deglaciation of northwestern Greenland during Marine Isotope Stage 11' her:
DOI 10.1126/science.ade4248
Udgivet i Science den 21. juli 2023.

Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi
Tonny Bernt Thomsen
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Nynke Keulen
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation