Geoviden siger farvel til Oliedanmark

13-10-2022

I 2050 lukker og slukker Danmark for olie- og gasproduktionen, men hvordan lukker man rent praktisk ned for de store felter, og hvor skal vi så få energien fra? Måske stadig fra Nordsøen? Læs med i det nye Geoviden-tema, hvor du både kommer med GEUS-forskere til havs og på besøg i vores store borekernelager.

I sommeren 2022 var det præcis 50 år siden, at der blev åbnet for hanen til den første danske olie fra Nordsøen. Derfor kigger Geoviden nærmere på, hvad det egentlig er for en opgave, der venter, når det hele skal lukkes ned og fjernes i de kommende årtier. Oprydningen skal være tilendebragt senest i år 2050, hvor produktion af dansk olie og gas skal slutte. 

Det er ingen hemmelighed, at det er en kæmpe arbejdsopgave. Derfor er en række forskere i gang med at undersøge, hvordan vi gør det bedst, herunder flere fra GEUS.

I Geoviden-temaet kan du for eksempel læse en feltberetning fra GEUS' seniorforsker Bodil W. Lauridsen, der i sommeren 2022 var på togt med en række kolleger ved to felter i Nordsøen for at tage havbundskerner. Når felterne skal lukkes, vil man gerne kunne vurdere, om der er unaturlig opsivning af gas på grund af olie- gasproduktionen, eller om eventuel gasopsivning fra havbunden er naturlig. Hvilket slet ikke er så nemt, som det måske lyder, men kræver en detaljeret forståelse af geologien ved felterne. 

Uvurderlig viden fra oliejagt

En vigtig del af olie- og gashistorien er også de helt uvurderlige mængder af viden, der fulgte med selve jagten på olie og gas. Over årtierne er der nemlig boret mange kilometer ned i undergrunden rundt omkring i Danmark, både til lands og til vands. Det har afstedkommet tonsvis af boreprøver, borekerner og analyser, som i dag udgør Undergrundsarkivet og Kernelageret hos GEUS.

I Geovidens temavideo kan du komme med ud på Kernelageret til de tusindvis af kasser med dansk undergrund. Her fortæller henholdsvis GEUS' seniorforsker Mette Olivarius og chefkonsulent Lars Henrik Nielsen om, hvordan kerner fra olieefterforskningen for eksempel kan bruges til at planlægge nye geotermiske anlæg eller underjordiske lagre til CO2.

Find hele Geovidens tema på geoviden.dk/oliedanmark

Det trykte blad leveres hos abonnenterne senest i uge 42.

Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954

Om Geoviden

Geoviden udgives af Geocenter Danmark og er målrettet undervisningen i gymnasierne. Bladet udkommer tre gange om året, er gratis for alle, og abonnementer kan tegnes på geoviden.dk/abonnent/. Her kan man også læse bladet og finde ekstramateriale.

Geocenter Danmark, der udgiver Geoviden, er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum, begge ved Københavns Universitet.

Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Læs mere på geocenter.dk