Nye geologiske kort over Vestgrønland

14-10-2022

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har publiceret tre nye geologiske kort over Karrat Fjord og det Rinkiske Foldebælte i Vestgrønland i skala 1:100.000.

Geologisk kort over Vestgrønland

De nye kortdata blev indsamlet i forbindelse med feltarbejde i fjordområderne nord for Uummannaq i det centrale Vestgrønland i 2015, 2016 og 2017 som del af et geologisk kortlægningsprojekt mellem GEUS og Departementet for Råstoffer og Justitsområdet (dengang Ministeriet for Mineralske Råstoffer (MMR)) i Grønland. Formålet med projektet var at opdatere de eksisterende geologiske kort over regionen til skala 1:100.000.

Den geologiske kortlægning, prøveindsamling og feltarbejdet fokuserede på petrografi, stratigrafisk analyse af metasedimentære og metavulkaniske bjergarter, strukturgeologi og økonomisk geologi (dvs. potentialet for malmforekomster).

Forskerne har lavet geokronologiske analyser af næsten 100 prøver og geokemiske analyser af over 700 prøver. Derudover har de lavet 3D-fotogeologiske analyser af over 35.000 billeder.

Samlet set giver de nye kort en meget forbedret forståelse af stratigrafien i de sedimentære og vulkanske bjergarter i Karrat Fjord og den strukturelle udvikling i det Rinkiske Foldebælte i Vestgrønland og forventes at kunne understøtte og bidrage til både akademisk forskning, generel interesse i geovidenskab og mineralefterforskning i regionen.

De geologiske kort er tilgængelige i printet version eller som PDF i skalaen 1:100.000 og i en Web-GIS-version til forskere, geologer og efterforsknings- og mineselskaber.

Find kortene her

  • Guarnieri P., Baker N., Rosa D., Sørensen E. V. 2022 Geological map of Greenland 1:100 000, Maarmorilik 71 V. 2 Syd. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen.
    https://doi.org/10.22008/FK2/07OYKX  
  • Guarnieri P., Baker N., Rosa D., Sørensen E. V. 2022 Geological map of Greenland 1:00 000, Nugaatsiaaq 71 V. 2 Nord. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen.
    https://doi.org/10.22008/FK2/PGSMJH
  • Guarnieri P., Baker N., Rosa D., Sørensen E. V. 2022 Geological map of Greenland 1:100 000, Pannertooq 7 V. 2 Syd. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen. 
    https://doi.org/10.22008/FK2/IBHIZL
Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Pierpaolo Guarnieri
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer