Data fra boringer i den danske undergrund gøres gratis

29-06-2022

Viden om den danske undergrund er afgørende for den grønne omstilling og store anlægsprojekter, og GEUS har på den baggrund besluttet at gøre data fra Danmarks dybe undergrund gratis. I første omgang boringsdata og senere følger seismiske data.

Frisbee

Som Danmarks geologiske datacenter ligger De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) inde med et væld af oplysninger om den danske undergrund fra boringer og seismiske undersøgelser, der er udført i forbindelse med efterforskning og produktion af olie og gas, geotermi mm.

Der er tale om data fra Nordsøen, fra de indre danske farvande og fra land, f.eks. Stenlille på Sjælland og Feldsted og Tønder i Sønderjylland.

”Det er data, der er efterspurgte i forbindelse med projekter, der involverer undergrunden. Bl.a. kommer der kun flere tiltag inden for den grønne omstilling, der kræver viden om undergrunden, f.eks. vindmøller, energiøer, geotermi, CO2-lagre og klimatilpasning,” siger Mikael Pedersen, statsgeolog for Geologisk Datacenter ved GEUS.

I dag er alle GEUS’ data vedrørende de øverste dele af den danske undergrund gratis, men fremadrettet vil GEUS også gøre data om den dybe danske undergrund frit tilgængelige for alle. Det gælder bl.a. data fra boringer og seismiske undersøgelser.

Hent data fra Frisbee

Indtil nu har det kun været final well reports fra de danske boringer, der har kunnet downloades gratis, men fra 1. juli 2022 kan alle frigivne boringsdata som rapporter, logs og kernefotos også hentes uden beregning. Det vil sige, at alle de data nu er inkluderet i GEUS’ boringspakker. Data fra 2D- og 3D-seismiske undersøgelser bliver gratis i løbet af de kommende to år. Det hele kan hentes via GEUS’ webshop for undergrundsdata: Frisbee.

Data stammer bl.a. fra de firmaer, der har udført boringerne og de seismiske undersøgelser. En kopi af alle prøver og andre data indsamlet fra undersøgelser i den danske undergrund skal afleveres til GEUS, så snart de foreligger, men nogle data bliver først frigivet 5 eller 10 år senere. Oplysningerne er lagret i GEUS’ nationale undergrundsdatabase SAMBA.

Mikael Pedersen
Statsgeolog
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Kirstine Udenby
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333415