Undergrunden undersøges på del af Sjælland

03-08-2022

I august-oktober 2022 undersøges undergrunden i området mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø. Målet er at få mere viden om, hvorvidt området kan være egnet til lagring af CO₂.

Seismisk undersøgelse
De to mini-lastbiler, der udsender vibrationer. Bag dem og i vejkanten ligger geofoner. Foto: GEUS

Fangst og lagring af CO₂ anbefales af FN’s klimapanel og det danske klimaråd som et væsentligt bidrag til at opnå de CO₂-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO₂, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund.

Som en del af dette undersøges de dybere geologiske strukturer mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø nu, da undergrunden her forventes at være egnet til lagring af CO₂.

Mini-lastbiler på vejene

Undersøgelsen foregår på den måde, at to mini-lastbiler stopper på vejene hver tiende meter og udsender vibrationer, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen.

Den seismiske undersøgelse gennemføres af Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra Københavns og Uppsala Universitet. COWI er ansvarlig for kommunikation, tilladelser med videre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har projektansvaret for undersøgelserne af de potentielle lagringslokaliteter.

 

Besøg undersøgelsen

Der vil blive mulighed for at besøge undersøgelsen, tale med geologerne og teknikkerne samt opleve mini-lastbilerne og geofonerne på tæt hold i løbet af august-oktober.

Første mulighed for besøg var torsdag den 11. august 2022 kl. 15-18. Næste mulighed bliver søndag d. 18. september kl. 13-16. 

Den præcise placering vil blive opdateret på undersøgelsens hjemmeside senest d. 14. september. Yderligere muligheder for besøg vil også vil blive annonceret på hjemmesiden.

Besøgende bedes parkere i god afstand til undersøgelsen og respektere afspærring og skiltning.

Spørgsmål

Hvis du bor i området og har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte COWI på 41 76 51 93. 

Ulrik Gregersen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner