GEUS får nyt værdigrundlag

04-04-2022

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har vedtaget et nyt værdigrundlag. De nye værdier er resultatet af en længere proces, hvor både ledere og medarbejdere har været involveret.

En stor gruppe ledere og medarbejdere fra alle GEUS’ afdelinger har deltaget i en række workshops og arbejdsgrupper, som havde til opgave at definere organisationens nye værdisæt. Resultatet blev fire nye værdier:

Frihed under ansvar

Vi har størst mulig frihed inden for rammerne af mål, strategier og ressourcer. Vi har indflydelse på planlægning og udførelse af eget arbejde. VI har tillid til og respekt for hinanden. Vi tager ansvar for vores opgaver og samarbejdsrelationer. Vi overholder aftaler og har blik for helheden.

Samarbejde

Vi samarbejder og bruger hinandens kompetencer på tværs. Vi har en konstruktiv og tillidsfuld dialog. Vi respekterer hinandens fagligheder og tid. Vi stræber efter at gøre hinanden gode og er åbne for, at input fra andre kan gøre vores idé, projekt eller produkt bedre.

Fremragende forskning og faglighed

Vi producerer og publicerer geovidenskabelig forskning og højeste niveau. Vi yder rådgivning, der bygger på data, tværfagligt samarbejde og forskningsbaseret ekspertviden. Vi prioriterer tid til faglig fordybelse, videndeling og kompetenceudvikling.

Udsyn og udvikling

Vi er åbne og orienterer os mod vores omverden. Vi er fremsynede og har blik for tendenser og forandringer. Vi driver og understøtter en global udvikling, som er innovativ og ansvarlig. Vi er opsøgende i forhold til projekter, samarbejder og netværk både nationalt og internationalt, hvor vi bidrager med ny viden til kvalificerede løsninger og beslutninger.

Anne Merete Koefoed
Vicedirektør
Direktion
Telefon20757831