Norden har et stort potentiale som leverandør af kritiske mineralske råstoffer

17-09-2021

En ny rapport fra Nordic Innovation under Nordisk Ministerråd viser, at Norden har et stort, uudnyttet potentiale som bæredygtig leverandør af de mineralske råstoffer, som verden har brug for i den grønne omstilling. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har deltaget i udarbejdelsen af rapporten.

Mineralforekomsten Kringlerne i Sydgrønland, sandsynligvis verdens største forekomst af sjældne jordartsmetaller, som bl.a. bruges i havvindmøller. Foto: Per Kalvig, GEUS.

Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde mellem de nordiske geologiske undersøgelser og andre offentlige institutioner og er den første samlede fremstilling af mineralpotentialet i Norden. Rapporten kortlægger potentialet for ressourcer samt produktion af kritiske mineralske råstoffer i Norden med særlig vægt på råstofferne, som er vigtige for den grønne omstilling. Rapporten giver desuden en række anbefalinger til, hvordan mineralområdet i Norden kan styrkes. GEUS har i samarbejde med Ministeriet for Mineralske Råstoffer (MMR) Naalakkersuisut i Grønland bidraget til rapporten med fokus på mineralpotentialet i Grønland, da de mineralske ressourcer i Danmark ikke er relevante i denne sammenhæng.

Uafhængig og bæredygtig udnyttelse af mineralske ressourcer

I Danmark udgør den grønne energiproduktion 30 % af den samlede energiproduktion. Men den grønne omstilling forudsætter, at der er konkurrencedygtige råstoffer til fremstilling af vindmøller, solceller, elbiler, batterier m.m. Nogle af disse nøgleråstoffer er vurderet som kritiske af EU, og kun en meget lille del kan fremskaffes fra de cirkulære materialekredsløb.

”Selvom genanvendelse i højere grad kommer til at dække vores ressourcebehov, vil størstedelen af mineralske råstoffer stadig skulle komme fra miner. Der er derfor et ønske om at hjemtage mere af mineralproduktionen og -forarbejdningen til Europa for både at øge forsyningssikkerheden af disse vigtige råstoffer og for at sikre mere bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer,” siger Jakob Kløve Keiding, centerleder for Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) i GEUS.

Den nye rapport viser, at Norden har et stort potentiale for at levere mange af de metaller og mineraler, som er nødvendige i den grønne omstilling, og at Norden i mineralrigdom er sammenlignelig med de mest mineralrige områder i verden, såsom Canada, USA, Brasilien og Australien.

Behov for yderligere kortlægning og dataindsamling

Grønland har et stort potentiale for bl.a. sjældne jordartsmetaller, platingruppeelementer (PGE), grafit, niobium, tantal og titanium. De er alle råstoffer, som er vigtige i den grønne omstilling.

”Vi har gennem den seneste tid oplevet øget interesse fra mineindustrien for Grønlands mineralske råstoffer. Geologisk er Grønland fortsat relativt dårligt kortlagt sammenlignet med mange andre områder, og der er derfor behov for at øge den geologiske viden om ressourcepotentialet, og formidle denne viden til mineindustrien, som benytter den når de udvælger de områder, de ønsker at efterforske i – og dermed hvor investeringer vil blive foretaget,” siger Jakob Kløve Keiding.

Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer

Rapport

Rapporten er udgivet af Nordic Innovation.

Find den her.