Ny portal med 3200 landskred i Danmark

25-11-2021

Et kort over landskred i Danmark kan nu ses i GEUS’ landskredsportal, hvor alle kan udforske de 3200 områder.

Kort over Mørkholtskreddet
Et af de aktive skred er ved Mørkholt ved Vejle. Illustration: GEUS

Landskredsportalen viser steder, hvor der er kortlagt strukturer i landskabet, der er dannet af landskred. Der er både tale om gamle skred, der kan være sket for hundreder eller tusinder år siden, samt skred, der er i aktiv bevægelse.

Det er forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Københavns Universitet, der har kortlagt de mere end 3200 landskred i Danmark.

Langt de fleste kortlagte skred spreder sig over omkring 100 meter og er langs kysterne, men der er også meget store skred og flere skred i bakker og dalsider inde i landet. De fleste er landskred, som har stabiliseret sig igen, men i nogle områder er der fortsat risiko for skred.

I nogle få af de aktive områder er der bygninger, men der er ikke konstateret en akut risiko for farlig skredudvikling. Forskerne har været i kontakt med de berørte kommuner og borgere ved Mørkholt ved Vejle og Kongstrup ved Kalundborg.

Mørkholtskreddet ved Vejle bevæger sig flere steder med flere centimeter om året. Det strækker sig over 500 meter af sommerhusområdet ved kysten og er tydeligt defineret af en op til ti meter høj halvmåne-formet skrænt, der udgør skreddets bagvæg.

”De lokale er ofte godt klar over, at der er bevægelse i de aktive områder, men de ved måske ikke, at bevægelserne sker over et større sammenhængende skredområde. Vi håber, at den nye landskredsportal kan blive et godt værktøj for borgere, der bor ved landskred, samt kommunerne, myndigheder og andre, der f.eks. er involveret i planlægning af anlægsprojekter,” fortæller forsker ved GEUS Kristian Svennevig og fortsætter:

”Det er vigtigt at være opmærksom på landskred, for vi forventer større skredaktivitet i Danmark i fremtiden pga. klimaforandringerne, da de vil betyde mere nedbør og stigende grundvand, så landskredsportalen kan indgå i arbejdet med klimatilpasning.”

Viden om skred

At forstå enkelte skred kræver dybdegående kendskab til geologien og de klimatiske forhold omkring det, men man kan godt opstille en række generelle observationer:

  • Landskreddene strækker sig ofte over større områder, og problemer, der knytter sig til bevægelserne, kan ikke løses eller forstås indenfor enkelte matrikler.
  • Bevægelser i aktive landskred korrelerer ofte med grundvandsniveau. Når grundvandet står højt, ofte om vinteren, bevæger skreddene sig ofte. 
  • Man bør være opmærksom, hvis man ændrer på forhold, særligt grundvandsforhold, i og omkring både aktive og inaktive landskred (byggeprojekter, kystsikring eller dræning).
  • Kystsikring vil ofte ikke virke dæmpende på skredbevægelser. I værste fald kan de virke accelererende, hvis der ikke tages hånd om grundvandet.
  • Huse og infrastruktur indenfor kortlagte landskred bør konstrueres, så de kan tåle skredbevægelser.
  • Klimaforandringer vil højst sandsynligt føre til generelt større aktivitet i landskred.
Kristian Svennevig
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Marie Keiding
Specialkonsulent
Geofysik og Sedimentære Bassiner

Danmarks Højdemodel

Kortlægningen er især sket vha. Danmarks Højdemodel fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), hvor terrænets højde er opmålt for hver 40 cm. En videre undersøgelse af de aktive områder vil kræve feltarbejde og bl.a. satellitteknologien InSAR, der kan afsløre, om et landområde bevæger sig helt ned i millimeterskala.