Ny rapport vurderer Grønlands muligheder for eksport af sand

12-11-2021

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har netop udgivet en rapport, der vurderer de økonomiske og markedsmæssige muligheder for produktion af sand, grus og sten i Grønland. Rapporten konkluderer, at potentialet er til stede.

Grusgrav

Sand, grus og sten er verdens største råstofgruppe. På grund af den globale urbanisering og generelt stigende økonomisk velfærd er efterspørgslen på disse råstoffer til byudvikling og infrastruktur stærkt stigende. Eksporten er derfor også stigende, og i vesten transporteres råstofferne over stadig større afstande.

Grønland råder over betydelige mængder af sand og grus, både i form af fjeldområder, som kan knuses ned, og materiale ført ud til kysten med smeltevandet fra Indlandsisen. Særligt mængden af den sidstnævnte ressource vil formentlig stige som resultat af global opvarmning. På den baggrund har Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut, bedt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) vurdere, om det er muligt at eksportere sandprodukter til de europæiske og nordamerikanske markeder. Resultaterne af undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i en ny rapport.

”Den globale handel med disse byggeråstoffer er stigende. Rapporten viser, at i Europa er især Norge og England de største leverandører til det europæiske marked, herunder også til Danmark. Produktionen domineres af få store koncerner, som råder over hele forsyningskæden fra indvinding af råstofferne til produktion af betonbyggeelementer og cement- og mørtelproduktion, og disse koncerner styrer reelt prissætningen,” forklarer Jakob Kløve Keiding, centerleder for MiMa.

Behov for flere målrettede undersøgelser

Sandprodukter til bygge- og anlægsopgaver er generelt lavprisprodukter med meget lav profitmargin, hvor transportomkostningerne har stor betydning for konkurrenceevnen. Ifølge Jakob Kløve Keiding er netop transportomkostningerne en udfordring for produktioner i Grønland, og resultaterne i den nye rapport viser, at forudsætningen for en profitabel produktion af sandprodukter i Grønland er, at produkterne har høj kvalitet og derfor kan opnå højere priser.

”Vi vurderer, at Grønland har de nødvendige geologiske og tekniske forhold for en produktion af højkvalitetsprodukter, og at de har potentiale til at blive en fremtidig producent af vitale mineralske råstoffer som sand, grus og sten. Derfor anbefaler vi målrettede undersøgelser af disse ressourcer,” siger Jakob Kløve Keiding og tilføjer, at der ikke for indeværende er grundlag for at konkludere, at Grønlands meget store årlige sedimentafstrømninger udgør et uudnyttet eksportpotentiale.

Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Per Kalvig
Emeritus
Kortlægning og Mineralske Råstoffer